CONVALIDACIONS MÚSICA I ESPORTISTES D’ELIT

AVÍS IMPORTANT! convalidacions música i dansa i esportistes d’elit.

MÚSICA I DANSA

Ja està disponible la sol·licitud de beneficis específics (convalidacions) per a l’alumnat d’ensenyaments professionals de música i dansa per al curs 2020-2021.

Les famílies interessades han de passar per secretaria a tramitar la sol·licitud. Caldrà adjuntar un certificat acadèmic del Conservatori i certificat de matrícula per al curs 2020-2021.

IMPRÉS DE SOL·LICITUD MÚSICA I DANSA

Normativa de la Conselleria sobre convalidacions i excempcions

El termini per presentar les sol·licituds al centre acaba el divendres 18 de setembre.

ESPORTISTES D’ELIT

Ja està disponible la sol·licitud de beneficis específics (convalidacions) per a l’alumnat que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o la condició d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

Les famílies interessades han de passar per secretaria a tramitar la sol·licitud. Caldrà adjuntar l’acreditació d’esportista d’alt nivell (BOE), el certificat d’esportista d’alt rendiment de la DGE o del CSE, i/o l’acreditació d’esportista d’elit o personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge de la Comunitat Valenciana (BOE).

IMPRÉS DE SOL·LICITUD ESPORTISTA D’ELIT

Normativa de la Conselleria sobre convalidacions i excempcions

El termini per presentar les sol·licituds al centre acaba el divendres 18 de setembre.