Aneu a la barra d'eines

CALENDARI RECEPCIÓ I BENVINGUDA ALUMNAT

Estimades famílies.

En breu encetem un nou curs, que iniciem amb il·lusió i energia, i amb totes les precaucions i mesures de seguretat sanitàries. Enguany reprenem la presencialitat total en tots els nivells.

L’inici i benvinguda del curs el farem de forma esglaonada el dia 8 de setembre, seguint el calendari i horari del full annex. Les classes s’iniciaran en horari habitual el dia 9 de setembre.

El dia 8 de setembre l’alumnat usuari de transport escolar col·lectiutindrà el servei disponible; arribarà a l’IES a les 9:00 hores i n’eixirà a les 13:30 hores.

Som coneixedors que Sanitat Pública ha fet la citació de la segona dosi de la vacuna d’una part de l’alumnat durant els dies 8 i 9 setembre en horari de matí; si ho consideren convenient poden assistir a classe abans de la vacunació. Una vegada que comencem l’horari lectiu, per a recollir el seu fill o filla ha de vindre el tutor/a legal o un familiar responsable.

Conselleria posa a la seua disposició tota la informació necessària sobre la tornada segura a les aules en aquest curs 2021-2022 en la web https://portal.edu.gva.es/aulasegura/.

El dia de la benvinguda l’alumnat cal que porte:

➔ Motxilla.

➔ Estoig.

➔ Llibreta o fulls per prendre notes.

➔ Mascareta recordeu que el seu ús és obligatòria (més una de recanvi)

Recordeu que tenim a la vostra disposició, com a mitjans de comunicació habituals:

● En Itaca web familia: https://familia.edu.gva.es/

● El web de l’institut: https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/

● Telegram: https://t.me/iesbellaguarda

Volem recordar també la importància de fer seguiment i col·laborar amb el professorat de les vostres filles i fills, durant tot el curs, per fer d’aquest procés d’ensenyament un camí d’èxit i satisfacció. És fonamental que tingueu actiu ITACA web família, com a mitjà de comunicació amb el professorat.

Quedem a la vostra disposició.

Salutacions cordials. Equip Directiu IES Bellaguarda.

Altea a 2 de setembre de 2021.

ANNEX: CALENDARI DE RECEPCIÓ I BENVINGUDA

ANNEXO: CALENDARIO DE RECEPCIÓN Y BIENVENIDA

Informació per al professorat nou adjudicat al centre

En primer lloc, benvingut/benvinguda a l’IES Bellaguarda. El professorat nou adjudicat al centre ha de contactar per correu electrònic amb el centre (03002573@gva.es) i indicar les seues dades personals, dades de contacte (teléfon i correu) i especialitat per a fer-li arribar la informació dels events dels primers dies.
Remarquem que tot el professorat nou al centre ha de presentar-se el dimecres 1/9/2021 de 9h a 14h per tal de ser atès, primer per l’Equip Directiu i després pels / per les Caps de Departament.

CALENDARI EXÀMENS EXTRAORDINARIS – JUNY 2021

L’alumnat d’ESO, 1r Batxillerat i cicles pot consultar el calendari dels exàmens de les assignatures pendents del curs anterior així com les dates per a les assignatures suspeses en la convocatoria extraordinaria.· Curs 2020-2021:

LLIURAMENT DE NOTES AVALUACIÓ FINAL

Estimades famílies,

Els informem  que es farà entrega als seus fills/es dels butlletins de notes de l’avaluació final en format paper el proper dia 23/06/2021 segons l’horari que adjuntem. (ENLLAÇ). Aquest butlletins vindran acompanyats amb tota la informació per a poder matricular-se el proper curs o recuperar la materia en la convocatoria extradordinaria. És important que passe l’alumnat a recollir-ho en l’horari indicat.

🚌 Els comuniquem que l’horari especial de transport escolar previst per al dia 23 de juny serà:
➡️ 8:15h arribada al centre
⬅️ 12:30h sortida del centre

Les famílies també podran consultar i descarregar els butlletins però no les instruccions de matrícula ni les indicacions per recuperar en la aplicació de Web Família a partir de les 00:00 del dijous 24 de juny. Les famílies i l’alumnat que no tinguen accés a Web Família, el poden demanar emplenant la sol·licitud disponible en aquest enllaç, i enviant-la (en foto o escanejada) al correu electrònic de la secretaria del centre: 03002573.secret@gva.es 

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família i de com consultar el butlletí de notes.

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.

 

Coneixem Altea amb Joanvi Martí

Els alumnes 4t  han fet una visita cultural per Altea, acompanyats per Joanvi Martí Devesa. Han descobert la història del poble, la toponímia i el paper en la guerra de Successió. L’activitat ha estat organitzada pel departament de Valencià.

NOVETATS BIBLIOTECA

La regidora d’Igualtat, Educació i Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Altea ha donat al centre una gran varietat de llibres feministes, en promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sobre coeducació, prevenció de la violència de gènere i enaltiment de la vida de les dones d’interès cultural. La col·lecció incorpora llibres amb diferents estils i nivells que segur que seran d’interès per a qualsevol lector/a que vulga gaudir.

L’edil ha explicat que “l’objectiu d’aquesta acció és el de difondre i fomentar la lectura igualitària i poder donar a conèixer en què consisteix realment el feminisme, perquè no es confonga amb interpretacions interessades que puguen donar origen a creure que el feminisme busque una altra cosa que no siga la igualtat entre les persones. Volem afavorir l’accés a aquests recursos a la població adulta, jove i infantil i reforçar la cooperació amb institucions públiques educatives i culturals.

Premis Sambori 2021 de literatura en valencià.

Els alumnes dels nostre centre que han  sigut premiats en el concurs literari són: en la categoria de Secundària, Daniel Radew, de 1r ESO, i en la categoria de batxillerat, Joan Borja, de 1r de Batxillerat.
El llurament de premis s’ha produït a Callosa d’en Sarrià, poble on s’ha organitzat la Trobada d’Escoles en Valencià, però aquest any ha sigut una Trobada Virtual a causa de la pandèmia.

Prova d’accés a cicles formatius 2021

Proves d’Accés a Cicles 2021 – Termini inscripció del 22 al 31 de març del 2021.

L’accés als cicles formatius pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

  • Una, l’accés directe, títol ESO o equivalent.
  • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

– Les proves d’accés de GRAU MIG es realitzaran en tots els centres de la C.V. que imparteixen cicles de GRAU MITJÀ.

– Les proves d’accés de GRAU SUPERIOR es realitzaran en els centres de la C.V. que imparteixen cicles relacionats amb l’opció triada (A, B o C).

 

REQUISITS:

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les següents condicions:

– Proves de grau mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.

– Proves de grau superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021. Per als qui acrediten estar en possessió d’un títol de  cicle formatiu de grau mitjà podran presentar-se a les proves d’accés a un cicle formatiu de grau superior, quan tinguen com a mínim 18 anys complir-los durant l’any 2021, quan opten per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

**Els Alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedeixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça), podran presentar-se a les proves d’accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d’accés.**

 

CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES – 2021

 

TERMINIS: Del Al 
INSCRIPCIÓ A les PROVES 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa exempció per experiència laboral 31 de març. 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa resta exenciónes prova grau  mitjà i superior 22 de març 2 de juny
Publicació llestes provisionals d’admés 28 d’abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 28 d’abril 30 d’abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 6 de maig
Realització prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR 24 i 25 de maig 24 i 25 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 31 de maig
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 1 de juny 2 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau MITJÀ I SUPERIOR 4 de juny 11 de juny

 

RECORDATORI RESERVA DE PLAZA EN CICLES:

Sense saber si has superat o no la prova d’accés a cicles, cal presentar la sol·licitud-inscripció-reserva de plaça en el cicle que estigues interessat. Publicarem en la nostra web l’enllaç i instruccions per a realitzar la reserva 2021-2022.

 

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secret@gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

 

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2021 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

 

DESCÀRREGUES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure també: Exempcions exàmens Proves d’accés a cicles 2021

 

HORARIS DE LES PROVES:

GRAU  MITJÀ DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 hora
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11.30-12.15 Part ingüística : Inglés 45 min.
GRAU MITJÀ DIA 25 DE MAIG
09.00-10.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Matemàtiques 1 hora.
10.15-11.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Ciències de la Naturalesa 45 min.
11.15-12.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.

 

GRAU SUPERIOR  DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min
18.0019.15 Part general: Matemàtiques 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR DIA 25 DE MAIG
16.00-17.15 Part específica: Apartat  B1 1h  15 min.
17.30-18.45 Part específica: Apartat  B2 1h  15 min.

 

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Acredita’t

L’IES Bellaguarda participa en el nou procediment de reconeixement de l’experiència laboral Acredita’t on es reconeixen Unitats de Competència Professional.

Sentit del procediment

Conjunt d’actuacions dirigides a avaluar i reconéixer les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Què pot obtindre en el procediment?

En un procediment de reconeixement de l’experiència laboral es reconeixen Unitats de Competència Professional, estes unitats estan relacionades amb activitats professionals que li resultaran familiars per la seua experiencia laboral.

Quin és el resultat?

Finalment se li donarà un document oficial que acredite quines Unitats de Competència té adquirides, si finalment té les mateixes que configuren un Certificat de Professionalitat vosté podrà sol·licitar-ho i nosaltres li orientarem com fer-ho.

Si preferix reprendre estudis de formació professional i vol cursar un Cicle Formatiu podrà convalidar una sèrie de mòduls professionals d’eixe cicle. És important recordar que per a cursar un Cicle Formatiu de grau mitjà és necessari tindre el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. I per als de grau superior el Batxillerat o equivalent. En qualsevol cas els assessors i els avaluadors li orientaran segons els seus interessos

A qui va dirigit

Ciutadans de nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta de familiar de ciutadà de la Unió o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

Amb 20 anys complits per a qualificacions de nivell 2 i 3 i 18 anys per a qualificacions de nivell 1.

Amb experiència laboral i/o formació no formal en les qualificacions convocades.

Més informació en la web de ceice: http://ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales/procedimiento-de-acreditacion-de-competencias