Actualització concurs de logo: “AMPA i molt més”

Prorrogat fins al 31 de MARÇ

NOVES BASES ( modificades el 3 de FEBRER)

CONCURS LOGO “AMPA I MOLT MÉS”

Estimades famílies,

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’IES BELLAGUARDA convoca el concurs de disseny d’un logotip de l’AMPA, el qual va dirigit a totes les famílies sòcies i NO sòcies del centre, per al que estableix les següents bases:

 “AMPA I MOLT MÉS”

BASES:

1.- Objectiu:

 Es tracta de crear un logotip destinat a representar la imatge de l’associació en qualsevol mena de suport de difusió, informació o publicitat i que puga ser utilitzat en totes les actuacions de l’AMPA a través de diferents canals i mitjans alhora que es fomenta la creativitat i participació de tots els integrants de l’associació i el centre educatiu.

2.-Tema:

El disseny ha de tractar de simbolitzar  els següents elements :

-Una Associació de mares i pares.

-A l’IES Bellaguarda

-La condició de CENTRE EDUCATIU d’ESO, BAT, FP.

-L’Educació

-La ciutat d’Altea.

-Qualsevol altre aspecte relacionat amb l’AMPA , l’IES Bellaguarda o Altea.

3.-Participants:

Podran presentar obres a concurs totes les famílies amb alumn@s menors en el centre durant el present curs.(Una proposta per alumne)

Tod@s els alumn@s majors d’edat del centre durant el present curs.

Màxim un disseny per alumne.

4.-Propostes:

Suport: Els treballs es presentaran en paper DIN-A4, en grandària 100mm x 100mm (que siga llegible al reduir-lo a 40X40mm); posteriorment podrien ser modificats en funció de les necessitats si fora necessari en color, trama i grandària per a adaptar-los amb èxit als diferents suports.

-La tècnica serà lliure.

-El logotip haurà de ser original i inèdit.

-L’únic text que podrà incloure la proposta serà “Associació de Mares i Pares d’Alumnes IES Bellaguarda”, o les seues sigles “AMPA IES BELLAGUARDA” encara que no és obligatori.

En l’elecció del logotip es valorarà que siga:

-Senzill

-Llegible fins i tot en grandària xicoteta

-Única, singular i identificador de l’AMPA

-Reproduïble en qualsevol mena de material

-Distingible tant en positiu com en negatiu

-Fàcilment recordable

-Modificable a escala

-Escaneable

5.- Material a entregar:

-Cada família podrà entregar un disseny per cada alumne que estiga matriculat en l’IES Bellaguarda, si té diversos hij@s en el centre podrà presentar un per cada fill@ (com màxim),

-Es depositaran en sobre tancat en la Consergeria del Centre,no ha d’anotar-se ni el nom ni cap altra referència que identifique; com a única identificació anirà en la part posterior del foli el NIA de l’alumn@. En el sobre haurà de posar “A/A AMPA Bellaguarda” “Concurs Logo”

6.-Jurat

Els millors treballs presentats seran exposats durant la Setmana Cultural perquè siguen valorats pels alumn@s del centre. Entre els 5 més votats el jurat triarà el guanyador.

Els alumn@s que desitgen votar el podran fer a través de la bústia de l’AMPA mitjançant sobre tancat. Dins anirà una fulla identificant el treball triat i anotant el nom i cognoms del votant. El jurat encarregat de decidir el treball guanyador d’entre els seleccionats per l@s alumn@s estarà format per:

a). Tres membres de la junta directiva de l’AMPA

b). La Directora del centre

c). Un professor/a del departament d’Arts Plàstiques.

El jurat valorarà l’esforç, l’originalitat i l’adequació del treball com a identificador de l’Associació.

El termini màxim per a presentar els dissenys serà fins al dia 31 de març 2022.

El guanyador/a se donarà a conéixer durant la Setmana Cultural a través de les diferents plataformes Web , Telegram, Facebook……

7. El premi serà una TAULETA valorada en +/- 150€.

8. El treball guanyador quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’AMPA

L’Associació de mares i pares d’Alumn@s de l’IES Bellaguarda (AMPA Bellaguarda) tindrà completa llibertat per a utilitzar-ho, total, parcialment o per a modificar-ho de la forma en què ho considere oportú.

La participació en el concurs implica la total acceptació de les

presents bases i la decisió del jurat que serà inapel·lable. A partir de la

presentació dels treballs, la seua propietat, utilització i drets quedaran

reservats a l’AMPA de l’IES BELLAGUARDA. L’autor/a del

disseny premiat cedirà gratuïtament els seus drets de reproducció i

manipulació.

Exposició:

L’AMPA podrà fer ús de tots els dibuixos participants per a l’organització

d’una exposició al llarg del present curs.

Altea a 28 de febrer 2022