Aneu a la barra d'eines

CALENDARI RECEPCIÓ I BENVINGUDA ALUMNAT

Estimades famílies.

En breu encetem un nou curs, que iniciem amb il·lusió i energia, i amb totes les precaucions i mesures de seguretat sanitàries. Enguany reprenem la presencialitat total en tots els nivells.

L’inici i benvinguda del curs el farem de forma esglaonada el dia 8 de setembre, seguint el calendari i horari del full annex. Les classes s’iniciaran en horari habitual el dia 9 de setembre.

El dia 8 de setembre l’alumnat usuari de transport escolar col·lectiutindrà el servei disponible; arribarà a l’IES a les 9:00 hores i n’eixirà a les 13:30 hores.

Som coneixedors que Sanitat Pública ha fet la citació de la segona dosi de la vacuna d’una part de l’alumnat durant els dies 8 i 9 setembre en horari de matí; si ho consideren convenient poden assistir a classe abans de la vacunació. Una vegada que comencem l’horari lectiu, per a recollir el seu fill o filla ha de vindre el tutor/a legal o un familiar responsable.

Conselleria posa a la seua disposició tota la informació necessària sobre la tornada segura a les aules en aquest curs 2021-2022 en la web https://portal.edu.gva.es/aulasegura/.

El dia de la benvinguda l’alumnat cal que porte:

➔ Motxilla.

➔ Estoig.

➔ Llibreta o fulls per prendre notes.

➔ Mascareta recordeu que el seu ús és obligatòria (més una de recanvi)

Recordeu que tenim a la vostra disposició, com a mitjans de comunicació habituals:

● En Itaca web familia: https://familia.edu.gva.es/

● El web de l’institut: https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/

● Telegram: https://t.me/iesbellaguarda

Volem recordar també la importància de fer seguiment i col·laborar amb el professorat de les vostres filles i fills, durant tot el curs, per fer d’aquest procés d’ensenyament un camí d’èxit i satisfacció. És fonamental que tingueu actiu ITACA web família, com a mitjà de comunicació amb el professorat.

Quedem a la vostra disposició.

Salutacions cordials. Equip Directiu IES Bellaguarda.

Altea a 2 de setembre de 2021.

ANNEX: CALENDARI DE RECEPCIÓ I BENVINGUDA

ANNEXO: CALENDARIO DE RECEPCIÓN Y BIENVENIDA