Recollibres 2021 Primer torn

Primer TORN: El 21, 22 i 23 de juny

21 1r ESO   A  i B De 17 a 18 h.
  1r ESO  C i D De 18 a 19h.
  2n ESO A De 8,55 a 9,50
  2n  ESO B De 9,50 a 10,45
22 2n  ESO C De 16 a 17 h.
  2n ESO D i E De 17 a 18 h.
  2n ESO F i G De 18 a 19 h.
23 3r ESO A      1a meitat del grup classe De 9,30 a 10
3r ESO A       2a meitat del grup classe De 10 a 10,30 h.
3r ESO B      1a meitat del grup classe      3r PMAR De 10,30 a 11 h.
3r ESO B       2a meitat del grup classe De 11 a 11,30 h.
3r ESO C       1a  meitat del grup classe De 11,30 a 12 h.
3r ESO C      2a meitat del grup classe De 12 a 12,30 h.
3r ESO D     1a meitat del grup classe De 12,30 a 13 h.
3r ESO D     2a meitat del grup classe De 13 a 13,30 h.
1r  ESO E i F De 17 a 18 h.

Sols ha d’acudir l’alumnat que no necessite els llibres per a preparar la prova extraordinaria. La resta se’ls convocarà després dels exàmens extraordinaris per entregar el lot de llibres sencer.

Tota la informació, així com les novetats, aniran publicant-se de manera detallada a la nostra web:  iesbellaguarda.edu.gva.es

RECOMANACIONS

RESPECTEU EL CALENDARI I L’HORARI D’ENTREGA

Cada grup té assignat un dia i un horari per a l’entrega de lots.

PORTEU ELS LLIBRES REVISATS I ESMENATS DE CASA

Cal revisar els llibres en casa abans de portar-los i comprovar que no s’han incomplert les normes que figuren adherides. Qualsevol incidència que es detecta durant la nostra revisió implicarà la reposició del llibre.

 CANVIEU ELS FOLRES PER NOUS ABANS D’ENTREGAR EL LOT

Els llibres és varen lliurar amb els folres nous , per tant l’usuari és el responsable de fer esta feina abans d’entregar els llibres.

 COL·LABOREU EN L’INTERÈS COMÚ

De manera altruista, algunes persones fan un gran esforç personal per fer funcionar este programa que garanteix  la gratuïtat dels llibres de text a tots. Respecte el seu treball.

QUALSEVOL DUBTE O INCIDÈNCIA, POT CONTACTAR AMB EL COORDINADOR DEL PROGRAMA: xarxallibresbellaguarda@gmail.com