Prova d’accés a cicles formatius 2021

Proves d’Accés a Cicles 2021 – Termini inscripció del 22 al 31 de març del 2021.

L’accés als cicles formatius pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

  • Una, l’accés directe, títol ESO o equivalent.
  • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

– Les proves d’accés de GRAU MIG es realitzaran en tots els centres de la C.V. que imparteixen cicles de GRAU MITJÀ.

– Les proves d’accés de GRAU SUPERIOR es realitzaran en els centres de la C.V. que imparteixen cicles relacionats amb l’opció triada (A, B o C).

 

REQUISITS:

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les següents condicions:

– Proves de grau mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.

– Proves de grau superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021. Per als qui acrediten estar en possessió d’un títol de  cicle formatiu de grau mitjà podran presentar-se a les proves d’accés a un cicle formatiu de grau superior, quan tinguen com a mínim 18 anys complir-los durant l’any 2021, quan opten per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

**Els Alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedeixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça), podran presentar-se a les proves d’accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d’accés.**

 

CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES – 2021

 

TERMINIS: Del Al 
INSCRIPCIÓ A les PROVES 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa exempció per experiència laboral 31 de març. 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa resta exenciónes prova grau  mitjà i superior 22 de març 2 de juny
Publicació llestes provisionals d’admés 28 d’abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 28 d’abril 30 d’abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 6 de maig
Realització prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR 24 i 25 de maig 24 i 25 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 31 de maig
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 1 de juny 2 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau MITJÀ I SUPERIOR 4 de juny 11 de juny

 

RECORDATORI RESERVA DE PLAZA EN CICLES:

Sense saber si has superat o no la prova d’accés a cicles, cal presentar la sol·licitud-inscripció-reserva de plaça en el cicle que estigues interessat. Publicarem en la nostra web l’enllaç i instruccions per a realitzar la reserva 2021-2022.

 

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secret@gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

 

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2021 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

 

DESCÀRREGUES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure també: Exempcions exàmens Proves d’accés a cicles 2021

 

HORARIS DE LES PROVES:

GRAU  MITJÀ DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 hora
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11.30-12.15 Part ingüística : Inglés 45 min.
GRAU MITJÀ DIA 25 DE MAIG
09.00-10.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Matemàtiques 1 hora.
10.15-11.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Ciències de la Naturalesa 45 min.
11.15-12.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.

 

GRAU SUPERIOR  DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min
18.0019.15 Part general: Matemàtiques 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR DIA 25 DE MAIG
16.00-17.15 Part específica: Apartat  B1 1h  15 min.
17.30-18.45 Part específica: Apartat  B2 1h  15 min.

 

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario