AMPA IES BELLAGUARDA NOTA INFORMATIVA

L’Editorial Oxford, ens ha fet una oferta per als quadernets d’anglés-Workbook (que no entren en el Banc de Llibres) en versió digital.

S’informa a tots/as els/as interessats/as que vulguen adquirir el quadernet d’anglés per als cursos d’ESO (s’exclouen: 3PMAR i 4PR) en format digital a través nostra. DEUEN COMPLIR amb el següent:

1) FORMAR PART DE L’ASSOCIACIÓ Per a això, han de fer-nos arribar (aquells/as socis/as que no ho hagen fet) degudament emplenada la Sol·licitud d’Inscripció en l’AMPA i el justificant del / els ingressos realitzats a l’email de l’associació: ampaiesbellaguarda@hotmail.es

2) COMUNICAR-HO A l’ASSOCIACIÓ Per a això, han d’enviar un email a l’altre correu de l’Associació: ampaiesbellaguarda@gmail.com; indicant-nos clarament el nom de l’alumne/a/s i curse/s en el/els que es matriculen.

3) PAGAMENT DEL QUADERNET A l’anterior email, han d’adjuntar OBLIGATÒRIAMENT, Justificant/s d’haver ingressat mitjançant transferència 15€, per quadern digital, en el compte de l’associació:

ES57 2038 6277 8860 0016 9641 Concepte: Quadern Anglés-Nom Alumne/a-Curs en el qual es matricula. Posar especial atenció. El número de compte és diferent del que s’utilitza per al/els ingressos de matrícula: Segur Escolar, Material i Ampa.

4) TERMINIS Han d’haver complit amb tot l’anterior abans de l’inici del curs escolar, 31/08/2020. Amb posterioritat a aqueixa data o el no exacte compliment amb algun dels punts anteriors, l’associació no es fa responsable de poder complir amb el lliurament.

5) RESPONSABILITAT L’Ampa declina qualsevol responsabilitat respecte al “mal use”/”ús fraudulent”, etc. Del codi d’accés entregat; sent responsabilitat única i exclusiva de la família a la qual se li entregue. Qualsevol problema en l’ús de la llicència, hauran de contactar amb l’editorial Oxford a través de la seua pàgina web= www.oupe.es.

NOTA: el professorat està disposat a ajudar, en la mesura del posible, en aquesta tasca.

Atentament

JUNTA DIRECTIVA AMPA IES BELLAGUARDA

Nota del Ampa Cuaderno Inglés