FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes s’adaptaran a les circumstàncies personals dels  destinataris i posiblitaran la inserció sociolaboral d’aquestos.

Actualment a l’IES Bellaguarda es pot cursar en horari de matí el següent programa de Formació Professional Bàsica que pertany a la familia professional d’agrària:

AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS – GRAU BÀSIC