Llibres text 2022/2023

  • Els llibres de text adquirits a l’estiu no han de ser signats ni folrats fins que, en començar les classes, es confirme que són els correctes.
  • L’ús d’un llibre de text com a material bàsic de treball no obliga a desenvolupar tots els capítols d’aquest. Molts llibres superen els continguts bàsics aprovats en els decrets que estableixen els currículums de les assignatures.
  • En les programacions didàctiques dels departaments (depositades en Direcció d’estudis) s’adapten, desglossen i concreten els continguts de les diverses assignatures.
  • S’ha de confirmar quina ha sigut l’optativa assignada abans de comprar el llibre corresponent. La llista definitiva per a cada curs s’actualitza el 30 de juny del curs anterior.
  • En les assignatures que no tenen assignat llibre de text, el professor/a corresponent indicarà a principi del curs els textos o materials a utilitzar.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT