Llibres 4t ESO

Llibres de text adoptats (CURS 2022-2023)
ÀREA/MATÈRIA:
Àmbit Llengües Estrangeres (PR4)
DENOMINACIÓ:
NEW BURLINGTON “ENGLISH FOR ADULTS” 3 Workbook and Student’s Book
Editorial:
Burlington
ISBN:
978-9963-48-245-0
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Biologia i Geologia
DENOMINACIÓ:
Inicia Biologia i Geologia 4t ESO
Editorial:
OXFORD
ISBN:
978-01-905-0263-8
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Física i Química
DENOMINACIÓ:
FQ Física i Química 4 ESO
Editorial:
VICENS VIVES
ISBN:
978-84-682-3664-3
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Geografia i Història
DENOMINACIÓ:
GH 4. 4.1-4,2
Editorial:
VICENS VIVES
ISBN:
978-84-682-3729-9
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Llatí
DENOMINACIÓ:
Llatí 4
Editorial:
CASALS
ISBN:
978-84-218-6111-0
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Llengua Castellana i Literatura
DENOMINACIÓ:
Llengua i Literatura 4
Editorial:
ANAYA
ISBN:
978-84-698-1063-7
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
DENOMINACIÓ:
Matemàtiques acadèmiques 4 ESO
Editorial:
SANTILLANA
ISBN:
978-84-680-4040-0
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
DENOMINACIÓ:
Matemàtiques aplicades 4 ESO
Editorial:
SANTILLANA
ISBN:
978-84-680-4006-6
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Música (Valencià)
DENOMINACIÓ:
Música II (Vàlid per a 3r i 4t ESO)
Editorial:
EDITEX
ISBN:
978-84-9078-778-6
BANC LLIBRES
VERSIÓ
V
ÀREA/MATÈRIA:
Primera Llengua Estrangera
DENOMINACIÓ:
SPECTRUM 4 Workbook (no vàlid si està escrit)
Editorial:
OXFORD
ISBN:
978-0-19-485261-6
BANC LLIBRES
No
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Primera Llengua Estrangera
DENOMINACIÓ:
SPECTRUM 4 Student’s Book
Editorial:
OXFORD
ISBN:
978-0-19-485253-1
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Segona Llengua Estrangera
DENOMINACIÓ:
ESSENTIEL ET PLUS… 2. Cahier d’exercices
Editorial:
SANTILLANA
ISBN:
978-84-92729-45-6
BANC LLIBRES
No
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Segona Llengua Estrangera
DENOMINACIÓ:
ESSENTIEL ET PLUS… 2 Livre de l’élève
Editorial:
SANTILLANA
ISBN:
978-84-92729-234
BANC LLIBRES
VERSIÓ
C
ÀREA/MATÈRIA:
Valencià: Llengua i Literatura
DENOMINACIÓ:
Valencià Llengua I Literatura 4t
Editorial:
BROMERA
ISBN:
978-84-802-5410-6
BANC LLIBRES
VERSIÓ
V
NOTA: Els llibres de text adquirits a l’estiu no han de ser signats ni folrats fins que, en començar les classes, es confirme que són els correctes.

Des de les editorials ens diuen que els llibres de text, encara que el seu ISBN continua sent el mateix, seran adaptats a la nova llei, LOMLOE, durant el mes de juliol. Es recomana esperar a comprar els llibres al setembre.