Procediment per a la convalidació de matèries per a la música, dansa i pràctica esportiva

L’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint l’indicat en la normativa actual.

Si eres alumne/a d’Educació Secundària Obligatòria (ESO):

Si eres alumne/a de Batxillerat:

El termini de sol·licitud de convalidacions finalitza divendres que ve 28 d’octubre de 2022.