Notes, lliurament de llibres i matrícula

Els informem de les dates de recollida de notes, lliurament de llibres i matrícula per al pròxim curs.

1- Recollida de notes

El lliurament dels butlletins de notes es durà a terme en les següents dates i hores:

– 1r ESO: 16 de juny a les 09.00 h.

– 2n ESO: 17 de juny a les 09.00 h.

– 3r ESO: 15 de juny a les 09.00 h.

– 4t ESO: 14 de juny a les 09.00 h.

– 1r BACH: 14 de juny a les 13.00 h.

2- Lliurament de llibres

Aqueix mateix dia, després de la recollida dels butlletins, es procedirà al lliurament dels llibres al Banc del Llibres a la biblioteca (únicament alumnat d’ESO). Cada alumne/a aportarà el full emplenat amb la relació de llibres que es va manar en un missatge anterior.

3- Recollida del sobre de matrícula

A continuació, sempre que s’haja realitzat el lliurament del conjunt de llibres, es recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre.