Eleccions al Consell Escolar (representants de les famílies)

Dijous, 18 de novembre. De 14.00 h a 18.00 h

Vot no presencial.
Els vots es podran remetre a través dels seus fills a la Mesa Electoral abans de l’inici de l’escrutini. S’utilitzarà el sistema d’un doble sobre, un sobre exterior tancat signat per l’elector en la solapa que ha de contindre:

  • Fotocòpia del DNI del votant.
  • Un altre sobre tancat contenint el vot.
    Les paperetes estaran a la disposició dels votants a partir del divendres, 12 de novembre en la Secretaria de l’institut.