Segell de Qualitat Nacional Etwinning

La professora del departament d’informàtica Cristina Camarena, ha obtingut el Segell de Qualitat Nacional Etwinning per la seua participació en el projecte CLIL approaches in European countries: a comparison. Aquest projecte es va dur a terne durant el curs 2017-2018 en el grup de 4t d’ESO de l’assignatura optativa d’informàtica i ens va permetre la preparació de materials de cara a la implantació del nou model lingüístic a la Comunitat Valenciana que aplicarem el pròxim curs 2020-2021.
Aquest segell de qualitat suposa un reconeixement al treball realitzat per l’alumnat i el professorat al disenyar i dur a terme el projecte. A més a més, ens obri les portes a la futura concessió del Segell de Qualitat Europeu. D’aquesta manera, el nostre centre dóna un pas més endavant de cara a la seua internacionalització.
Enhorabona tant a l’alumnat com al professorat que ha participat en el projecte.