Informació Matrícula 2023/24

– ALUMNAT MATRICULAT AL NOSTRE CENTRE EN AQUEST CURS ACTUAL

Full amb el necessari per formalitzar la matrícula del curs 23/24.

Documentació que cal aportar:

  • DNI
  • SIP
  • JUSTIFICANT DE PAGAMENT AMPA
  • TAXES CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT ( SOL·LICITAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE)

– ALUMNAT DE NOVA INCORPORACIÓ, PENDENT DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Una vegada publicada les llistes definitives, cal confirmar la matricula a la secretaria del centre

Tota la informació: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Documents: Sol·licitud AMPA; Sol·licitud de Transport Escolar; Sol·licitud d’Accés Web Família