Lliurament documentació de matrícula i sol·licitud accés WEB FAMÍLIA – Nou alumnat inici d’etapa educativa

MATRÍCULA:

Cal que l’alumne port al centre tota la documentació requerida per a la matrícula el dia indicat a cada curs. Us demanem que la porte preferentment dins d’un sobre tancat o en una fonga de plàstic, indicant el seu nom. No hi ha que anar a lliurar-l’a secretària, és passarà per els aules a recollir-la. Els dies assignats són els següents:

ESO: DILLUNS 14 DE SETEMBRE

BAT: DIMARTS 15 DE SETEMBRE

FPB: DIMECRES 16 DE SETEMBRE

Recordatori de la documentació:

 • Document adjunt de dades personals  (*)
 • 1 foto tamany carnet (amb el nom i cognom darrere)
 • Fotocòpia llibre de família (sols pàgina de l’alumne/a)
 • Fotocòpies de: (en un full sense retallar)
 • DNI/NIE/Permís Residència de  l’alumne/a ,  del pare i de la mare.
 • SIP de l’alumne/a.
 • Informe de Salut de l’escolar  (sols els que inicien nova etapa educativa) (**)
 • Graduat Secundària amb nota mitjana ( per a l’alumnat  de 1r Batxillerat)
 • Certificació Acadèmica (per a l’alumnat de 2n Batxillerat)

Situacions específiques:

Fotocòpies de:

 • Famílies Nombroses o Monoparentals:  Targeta o Títol en vigor.
 • Separació, divorci o altres situacions: acreditació de la guarda i custòdia i de la pàtria potestat (***)
 • Discapacitats: Targeta o Certificat acreditatiu.
 • Qualsevol altra documentació que és vulga fer constar a l’expedient de l’alumne.

 

WEB FAMÍLIA:

Us adjuntem el document emplenable de la sol·licitud  d’accés a la WEB Família (*)  Aquest document s’ha d’emplenar en el cas d’alumnat que ÉS MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN AQUEST CENTRE (encara que ja és tinga accés per part d’algun germà). També s’ha de presentar en el cas d’antics alumnes que no tenien accés. L’alumnat que ja te accés NO HA D’EMPLENAR-EL, encara que inicie nova etapa educativa.

(*) és pot avançar l’enviament d’aquests documents retornant-els a aquest correu degudament emplenats i signats (no fer imatge ni captura de pantalla) En aquest cas no calç portar-els.

(**) Informe de Salut per a 1 ESO: si algú no ha pogut passar la revisió corresponent per motiu de la crisi sanitària actual, el presentarà quant seguisca possible.

Informe de Salut per 1 BAT i 1 FPB:  és vàlid l’últim informe de la revisió dels 14 anys.

(***) MOLT IMPORTANT !! En aquests casos tota la documentació ha de vindre signada per el pare i per la mare.

 

DOCUMENT DE DADES PERSONALS

SOL·LICITUT ACCÉS WEB FAMILIA