Matrícula Cicles

Matrícula 2021 - 2022

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

AGRO JARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

1r AGRO JARDINERIA

I

COMPOSICIONS FLORALS

Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

19 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol

2n AGRO JARDINERIA

I

COMPOSICIONS

FLORALS

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

23 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Repetidors Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Nova Admissió Instruccions

Imprés matrícula

19 de juliol

 

C.F. GRAU MITJÀ CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

1r Cures Auxiliars d'Infermeria.

(matí/vesprada)

Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

27 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol

1r Cures Auxiliars d'Infermeria

(nocturn)

Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

29 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol

2n Cures Auxiliars d'Infermeria

(matí/vesprada)

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

22 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Repeteixen 2n. curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

27 de juliol
 

2n Cures Auxiliars d'Infermeria

 (nocturn)

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

22 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Repeteixen 2n. curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

29 de juliol

 

C.F. GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

1r FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

23 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
 

2n FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

23 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Repeteixen 2n. curs Instruccions

Imprés matrícula

9 de juliol
Nova Admissió Instruccions

Imprés matrícula

23 de juliol

 

C.F. GRAU SUPERIOR DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

1r LABORATORI CLÍNIC

I

BIOMÈDIC

Alumnes nova admissió Instruccions

Imprés matrícula

28 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol

2n LABORATORI CLÍNIC

I

BIOMÈDIC

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

25 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol
Repetidors Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol
Nova Admissió Instruccions

Imprés matrícula

28 de juliol

 

C.F. GRAU SUPERIOR DE QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL

1r QUÍMICA

I

SALUT

AMBIENTAL

Alumnes nova admissió  

Instruccions

Imprés matrícula

29 de juliol
Repeteixen 1r curs Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol

2n QUÍMICA

I

SALUT

AMBIENTAL

Promocionen de 1r en Convocatòria Ordinària Instruccions

Imprés matrícula

25 de juny
Promocionen de 1r en Convocatòria Extraordinària Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol
Repetidors Instruccions

Imprés matrícula

12 de juliol
Nova Admissió  

Instruccions

Imprés matrícula

29 de juliol