Matrícula Nova Admissió Octubre

Només per a NOUS/AS alumnes/as que han obtingut vacant en el procés de subhasta del 5 d’octubre.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/PDF_icon.svg/896px-PDF_icon.svg.png Instruccions de Matrícula per a Alumnat de Nova Admissió per a tots els Cicles Formatius [PDF]
Tècnic FP Bàsica en Agrojardinería i Composicions Florals
Imprés Matrícula Agrojardinería [PDF] (Imprimir dues còpies)
Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (C.A.I.)
Imprés Matrícula CAI Matí i vesprada [PDF] (Imprimir dues còpies)
Imprés Matrícula CAI Nocturn [PDF] (Imprimir dues còpies)
Tècnic Superior en Química i Salut Ambiental
Imprés Matrícula Química i S.A. [PDF] (Imprimir dues còpies)
Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
Imprés Matrícula Farmàcia [PDF] (Imprimir dues còpies)
PFCB Trasllat i mobilització d’usuaris/as i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris
Imprés Matrícula PCFB Trasllat i mobilització [PDF] (Imprimir dues còpies)
Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Imprés Matrícula Laboratori [PDF] (Imprimir dues còpies)
Tècnic Superior en Dietètica
Imprés Matrícula Dietètica [PDF] (Imprimir dues còpies)