Instruccions per a Proves d’Accés a Cicles Formatius

Es recorden instruccions per a realitzar correctament les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior:

  • Serà imprescindible document identificatiu, DNI, Permís de conduir o equivalent.
  • Calculadora.
  • Bolígraf blau.
  • No es permetrà l’ús de rellotges intel·ligents.