Dia 18 de novembre: ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

Els pares, mares,  tutors o tutores legals de l’alumnat podran votar als seus representants de 13 a 17 horas, en el centre. La mesa electoral estarà en la sala de visites.  

Serà imprescindible presentar un document d’identitad vàlid (DNI, NIE, Passaport, etc.).