DEPT GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DEPARTAMENT GEOGRAFIA I HISTORIA 

dept GiH

 

PROFESSOR

CÀRREC

MAIL

 Josep Martínez Cap de departament jf.martinezhervas@edu.gva.es
Adrián Vivas Tudela a.vivastude@edu.gva.es
Rosario Hidalgo
r.hidalgorang@edu.gva.es
 David Iborra
d.iborramol@edu.gva.es
Pedro Alejandro Torrijos
pa.torrijos@edu.gva.es
Alexandra Sánchez Ortiz
a.sanchezortiz@edu.gva.es
Alejandro Vidal Fuentes
a.vidalfuentes@edu.gva.es
Agustín Andrés Durà
a.andresdura@edu.gva.es
Sergio Irimia Cervera s.irimiacervera@edu.gva.es

Criteris de Qualificació

TAULER D'ANUNCIS