DEPT FILOSOFIA

DEPARTAMENT FILOSOFIA 

PROFESSOR

CÀRREC

MAIL

 Javier Rubio Cap de departament

Coordinador 1er i 2n

Tutor 2n Batx D

franciscojavierrubio@iesalbal.es
 Icíar Rodríguez Tutora 1er Batx D iciarrodriguez@iesalbal.es
 Alfonso Torres
Tutora 1er Batx B alfonsotorres@iesalbal.es
 Cristina Peris
Directora cristinaperis@iesalbal.es
 Jesús Mollà
Cap d'estudis jesusmolla@iesalbal.es

TAULER D'ANUNCIS

Lo sentimos, no pudimos encontrar ninguna entrada. Por favor, intenta una búsqueda diferente