ALBAL FELICITA ELS DEU ALUMNES ALBALENCS RECONEGUTS AMB EL PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC

IMG-20201111-WA0016
La Conselleria d’Educació ha atorgat el reconeixement de Premi extraordinari al rendiment acadèmic de 2019-20, a deu alumnes d’Albal que cursen en primària i secundària, nou d’ells ho fan en l’institut, són: Jaume García, Laura Martínez, Aitana Vera, David Lozano, Andreu Estebán, Marta Ventín, Miquel Celda, Cristian Pitarch, Pablo Verdeguer i Angolie Fernando, que estudia a Catarroja.
Per este motiu, l’Ajuntament d’Albal, en col·laboració amb el centre de secundària ha organitzat hui un acte institucional per a felicitar l’alumnat premiat. La Biblioteca del centre ha acollit l’esdeveniment presidit per l’alcalde d’Albal, Ramón Marí, al costat de la directora, Cristina Peris. Cada estudiant ha acudit acompanyat d’un familiar i també es trobaven presents els tutors.
Per al primer edil, en un món tan competitiu, «la formació és fonamental». Ramón Marí ha animat als estudiants a «continuar amb la mateixa tenacitat i ganes». En els mateixos termes s’ha expressat la directora de l’IES ha dit que este és un premi al treball i esforç de l’alumnat i a la implicació de les famílies, «esta distinció ha d’animar-vos a seguir en esta línia, a més serviu d’exemple a la resta de companyes i companys d’aula», ha conclòs.
Després de l’acte, Jaume García ha fet un agraïment a dues bandes. En primer lloc al professorat de primària que li ha ajudat en la formació, «sense ells no seria aquí», ha dit. També ha tingut paraules per a la seva família, pel suport moral i econòmic que li permeten continuar estudiant.

COMUNICAT FAMÍLIES DE 2n BATXILLERAT

Comuniquem a les famílies de 2n de Batx que a partir del dimarts, dia 13 d'octubre, l'alumnat de 2n de Batxillerat passa a tindre ensenyament completament presencial, la qual cosa significa que vindran tots els dies al centre.

El motiu d'este canvi és que l'ocupació d'algunes aules del centre s'ha modificat esta última setmana i ens ha permés reubicar certs grups i aconseguir que l'alumnat de 2n puguen vindre tots els dies i ocupar espais que els permeten sempre mantenir la distància de seguretat de 1'5m.

Agraïm a l'Ajuntament d'Albal el treball que ha fet el seu personal en la reubicació de tot el mobiliari perquè la presencialitat tots els dies de l'alumnat de 2n de Batxillerat fóra possible.

L'Equip Directiu

ADJUDICACIÓ PRESENCIAL DE VACANTS PER A ALUMNAT DE CICLES MITJÀ I SUPERIOR

Dimarts 22 de setembre a les 11’ 00 h adjudicació presencial de vacants per a alumnat de cicles mitjà i superior.

Per a alumnat que estiga en llista d'espera en l’I.E.S. Albal dels cicles G.M d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques i G.S Automatització i robòtica industrial.

Es prega que les persones interessades siguen puntuals i que duguen el seu D.N.I.

IMPORTANT FAMÍLIES 1r, 2n i 3r ESO

Estimades famílies,

Volem recordar-vos que entre les mesures de prevenció establertes front al COVID-19 al nostre centre, està l’entrada escalonada de l’alumnat a la primera hora del matí.

   • 7:45 Cicles Formatius. 5 minuts abans el seu professorat obrirà les portes de les aules, ja que l’alumnat no pot romandre al corredor.

   • 8:00 4t ESO, 1r i 2n Batx. 5 minuts abans el seu professorat obrirà les portes de les aules, ja que l’alumnat no pot romandre al corredor.

   • 8:10 1r, 2n i 3r ESO. Tot el professorat d’estos grups obrirà les seues classes també 5 minuts abans per què l’alumnat de Beniparrell que arriba amb l’autobús anirà a classe a les 8:00.

   • 1r, 2n i 3r ESO els dies que vinguen de vesprada (dilluns, dimarts i dijous) entraran a l’hora normal per les portes grans. El professorat també estarà 5 minuts abans a les aules per a obrir-les i que no esperen als corredors.

   • L’alumnat del torn de vesprada entrarà al seu horari normal. El professorat també estarà 5 minuts abans a les aules per a obrir-les i que no esperen als corredors.

Hem observat que part de l’alumnat de 1r, 2n i 3r ESO està arribant al centre molt més prompte de la seua hora d’entrada, la qual cosa provoca que hi haja molt d’alumnat a la porta del centre i que no es puga mantenir la distància de seguretat.

Demanem, per favor, que les famílies aconselleu als vostres fills i filles que siguen respectuosos amb els horaris del centre.

L’Equip Directiu

ACLARIMENTS IES ALBAL RESPECTE A LES MESURES D’ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE 2n DE BATXILLERAT

Complint les instruccions de Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i respectant el protocol d’actuació que obliga al compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables, la direcció de l’IES Albal, juntament amb la inspecció, determinà que la capacitat de les aules del centre era de 17 alumnes. Si n’hi havia més, no es podia mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres entre ells. Alhora, se’ns va dir que aquells grups que excediren eixa ràtio de 17 alumnes haurien d’acudir al centre en règim semipresencial: dilluns, dimecres i divendres una meitat del grup, i dimarts i dijous l'altra meitat, invertint-se l’alternància a la setmana següent.

Després de finalitzar el procés de matrícula, després d’atendre les peticions de torn dels alumnes, després de fer el sorteig de les anhelades places del matí i després d’atendre les reclamacions de canvi de torns en temps, forma i manera, resultà que hi havia 3 grups de 2n de Batxillerat constituïts per uns 30 alumnes cadascú, i un grup de 2n de Batxillerat integrat per 15. Respectant la normativa, que prioritza el respecte a les mesures de prevenció i protecció, es va decidir que els grups de batxillerat que ultrapassaven la capacitat de les aules vindrien en dies alterns i el grup que que cabia en l’aula vindria tots els dies.

Ens sembla important recalcar que l'assistència presencial o semipresencial no és el fruit d’una decisió discriminatòria de la directiva de l’institut, sinó el resultat d’aplicar una normativa dictada per la nostra conselleria davant l’excepcional situació que estem vivint, que, no ens oblidem, de cap manera ha caducat. A més a més, volem aclarir que no és cert que l’assistència semipresencial es traduïsca en una retallada de la programació o en una merma del currículum. Només caldrà consultar les programacions per a comprovar que això ni és cert, ni pot ser-ho. El professorat és conscient que a final de curs espera una PAU sense rebaixes i està decidit a preparar l’alumnat perquè obtinga bons resultats. Ens consta que els equips docents de 2n de Batxillerat estan treballant amb la voluntat de fer que l’alumnat que assisteix en règim semipresencial reba l’atenció adequada.


Entenem la preocupació i la frustració de les famílies i de l’alumnat davant està inusual situació, però demanem a les famílies i als alumnes una mica de paciència, de tranquil·litat i de confiança. Volem cuidar-los en este temps de pandèmia i volem preparar-los per als reptes futurs, i treballem cada dia per aquests dos objectius, sense perdre de vista cap dels dos. En funció de la marxa del centre, valorarem les possibilitat d’ampliar l’assistència presencial a alguna assignatura més, tot respectant la restricció, a hores d’ara irrenunciable, d’una distància de 1,5 metres entre els alumnes dins de l’aula. Tenim la certesa que, amb l’esforç de famílies, alumnat, i professorat, al final de curs podrem felicitar-nos tots per una feina ben feta.


Salutacions, i que la salut ens acompanye.

L’Equip Directiu

PLA DE CONTINGÈNCIA IES ALBAL

La finalitat d’aquest PLA de  CONTINGÈNCIA i CONTINUÏTAT és fer compatible en el nostre centre la prestació del servei públic educatiu en la modalitat presencial amb unes condicions de seguretat i protecció de tot el personal que es trobe en el centre.

Es concreten els protocols, procediments,  mesures preventives i protectores,   a conseqüència de l’avaluació dels possibles riscos d’exposició a la COVID-19, per a la protecció de totes les persones, seguint sempre les instruccions i recomanacions previstes per l’autoritat sanitària en tot moment (INVASSAT).

LLIG EL PLA DE CONTINGÈNCIA

TRANSPORT ESCOLAR ESO

IES ALBAL

CURS 2019-20 TRANSPORT ESCOLAR

ALUMNAT ESO BENIPARRELL

MATI

7:35 BENIPARRELL- ALBAL

ALUMNAT 2n/3r/4t ESO

12:45 ALBAL- BENIPARRELL

(De dilluns fins dijous)

ALUMNAT 2n/3r

12:45 ALBAL- BENIPARRELL

(Divendres)

ALUMNAT 2n/3r/4t ESO

14:40 ALBAL- BENIPARRELL

(De dilluns fins dijous)

ALUMNAT 4t ESO

* El mateix autobús que porta als alumnes de 4t recollirà als alumnes de 2n i 3r ESO dilluns, dimarts i dijous.

VESPRADA

14:45 BENIPARRELL- ALBAL

(Dilluns, dimarts i dijous)

ALUMNAT 2n/3r

17:20 ALBAL- BENIPARRELL

(Dilluns, dimarts i dijous)

ALUMNAT 2n/3r

La Direcció

TRANSPORT ESCOLAR SETMANA D’ACOLLIDA

IES ALBAL

CURS 2020-21 TRANSPORT ESCOLAR

ALUMNAT ESO BENIPARRELL SETMANA D’ACOLLIDA

7 SETEMBRE ACOLLIDA 3r ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:45

10:00-12:00

8 SETEMBRE ACOLLIDA 2n ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:45

10:00-12:00

10 SETEMBRE ACOLLIDA 4t ESO

EIXIDA BUS BENIPARRELL

PRESENTACIÓ IES ALBAL

9:15

9:30-11:30

Albal, 4 de setembre de 2020 La Direcció

NOUS LLISTATS BATXILLERAT

Aquesta distribució de cada grup en subgrups és la distribució que s'ha de seguir el dia de l'acollida. Si es detecta qualsevol incidència a les llistes, l'alumne/a li ho comunicarà directament al tutor eixe dia. A partir del dia 14, el tutor farà els ajustos que considere oportú a la configuració dels subgrups. La configuració del grup-classe està tancada, no n'hi ha possibilitat de canvi de grup.

LLISTATS ESO

Publiquem els llistats amb la distribució de l'alumnat en grups i subgrups. L'alumnat el dia de la presentació del curs ha de saber a quin grup i/o subgrup pertany per tal de fer més efectiva l'acollida. El dia de l'acollida serà l'alumne qui haurà de transmetre directament al tutor/a qualsevol errada o incidència que es detecte. El professorat tutor farà les gestions necessàries a partir del dia de l'acollida. (No apareixen en les llistes els grups de 2n A, 2n PAC, 3r PMAR i 4t PR, configurats pel Departament d'Orientació)