CONSELL ESCOLAR

Famílies:

  • Antonia López Abril

  • María Victoria Jiménez Moreno

  • Joan Josep Oliver Talens

Alumnes:

  • Lidia Vidal Magdaleno

  • Júlia Castelló Arques

Professors:

  • Claudia Mira Lillo

  • Samuel García Hervás

  • Manuel Alfonso Senabre

PAS:

  • Mercedes Romà Ivorra