Ajudes per a alumnat amb necessitat específica 22/23

Des de la unitat de beques d’aquesta direcció territorial i en relació a les ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 22/23, convocades pel Ministeri d’Educació, us enviem els següents documents: 

  1. Escrit del director territorial (1 pàgina)
  2. Document amb informació per als centres (1 pàgina)
  3. Document informatiu per a compartir amb la comunitat educativa (22 infografies). Aquest document conté nombrosos enllaços a la web i seu electrònica del Ministeri d’Educació. Està pensat per a ser utilitzat per la comunitat educativa en general.

Tal com s’indica en el document informatiu, el mitjà preferent perquè la comunitat educativa contacte amb la Unitat de Beques és el correu electrònic: beques.espe_ali@gva.es