Aneu a la barra d'eines

Llistes Definitives d’Admissió a cicles formatius per al curs 21/22

Llistats definitius d’Admesos a Clices Formatius per al curs 2021-2022

També pot consultar en línia el resultat de l’adjudicació, en la plataforma telemàtica:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/definitives/

Admesos – Matrícula del 23 al 27 de juliol

  • Els admesos en aquestes llistes hauran de formalitzar la matrícula d’acord amb les instruccions  de matrícula (enllaç a Matricula_21-22_AnuncioWeb_Admesos_Nous_i_Semi)  i calendari de matrícula.
  • Els alumnes admesos i matriculats, podran accedir a la resta de places vacants. En cas d’obtindre una nova plaça, podran efectuar la nova matrícula, condicionada al fet que aporte escrit de renúncia de la seua matrícula anterior dins d’un termini de tres dies hàbils.

No  Admesos:

  • Les llistes de no admesos són llistes d’espera.
  • Del 6 al 15 de setembre de 2021 el centre determinarà la manera de gestionar la llista d’espera i l’adjudicació de possibles vacants. Estar pendent de la pàgina web.
  • Presentació d’al·legacions telemàticament en el següent termini: del 23 al 26 de juliol.
  • Es faran de manera telemàtica en el següent enllaç:
  • https://portal.edu.gva.es/telematricula/allegacions/
  • Respostes a les al·legacions: fins al 12 d’agost.

No participants en el procés d’admissió.  Aquelles persones que estiguen interessades a cursar un cicle el pròxim curs, i complisquen els requisits d’accés. Podran accedir a una plaça en cas d’haver-hi vacants.  S’assignaran per ordre d’arribada des del  16 de setembre al 8 d’octubre