Escalonament entrades i eixides

Entrada escalonada:

Porta 1 Porta 2 Porta 3 Porta 4
7.50-7.56 2n Bat H, 1r Bat M, 1r Bat H, 1r Bat C, 2n Bat M 2° ESO A, 2° ESO B, 2° ESO C, 2° ESO D, 2° ESO E, 3° ESO A 2n Bat C, 2n ASIX, 1r TL, 2n AFI, 1r ASIX, 2n TL 3° ESO B, 3° ESO C, 3° ESO D, 3° ESO E 2°SMX, 2° DAM, PMAR
7.56- 8.02 1° ESO D, 1° ESO E, 1° DAW 4t ESO D, 1r ESO A, 1r ESO B, 1r ESO C FPB1º, 1r SMX, 1r DAM, 4t ESO A, 1r AC 4t ESO A, 4t ESO B, 4t ESO C, 1r AFI, 1r AC, 2n AC, PR4, FPB2

Escalonament del 1r pati:

10.35-11.00 1r i 2n ESO; 1r de cicles formatius i 1r d’FP Bàsica
10.40-11.05 3r i 4t ESO; Batxillerat; 2n de cicles formatius i 2n FP Bàsica

Eixida escalonada:

Hora Curs
13.45-13.50 1r ESO
13.50-13.55 2n ESO
14.35-14.40 1r Cicles Formatius grau mitjà i FPB
14.40-14.45 2n FP i 1r Cicles Formatius grau superior
14.55-15.00 3r ESO, 4t ESO,  1r batxillerat i 2n batxillerat

L’entrada a la vesprada es fa sense escalonament ja que el nombre d’alumnes que assisteixen no el justifica.

*Les portes es numeren d’esquerra a dreta des de l’exterior.