Escalonament entrades i eixides

Entrada escalonada:

Porta 1

Porta 2

Porta 3

Porta 4

7.50-7.56

2n batxillerat

Cicles Aules 013-017 i semipresencial

3r ESO

1r ESO A

1r batxillerat, 1r ESO I

7.56- 8.02

4t ESO

Cicles aules 018-019, 112-117

1° ESO W, 1 ESO E i 1 ESO V

2 ESO A, 2 ESO E, 2 ESO I

8.02-8.06

2n DAM i DAW

2 ESO V , PMAR

2 ESO W, FP Bàsica

Escalonament del 1r pati:

10.35-11.00

1r i 2n ESO; 1r de cicles formatius i 1r d’FP Bàsica

10.40-11.05

3r i 4t ESO; Batxillerat; 2n de cicles formatius i 2n FP Bàsica

Eixida escalonada:

Hora

Curs

13.45-13.50

1r ESO

13.50-13.55

2n ESO

14.35-14.40

Cicles Formatius excepte 2n DAM i DAW

14.40-14.45

2n DAM i DAW

14.55-15.00

3r ESO (109, 110), 1r batxillerat i FP bàsica, 2n batxillerat 4t ESO

L’entrada a la vesprada es fa sense escalonament ja que el nombre d’alumnes que assisteixen no el justifica.

*Les portes es numeren d’esquerra a dreta des de l’exterior.