Aneu a la barra d'eines

Admissió i Matrícula – Inteligència Artificial i Big Data

Curs d’especialització “Intel·ligència Artificial i Big Data”

 • Les dates per a presentar les sol·licituds són del 8 al 16 de juliol.
 • Les persones que desitgen realitzar un d’aquests cursos haurà d’emplenar la sol·licitud des de l’enllaç: http://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/574211?lang=ca-valencia
 • Haurà d’adjuntar en la seua sol·licitud, documentació que acredite que posseeix la titulació exigida per a l’accés al curs, en la qual es veja amb claredat la nota mitjana del cicle aportat com a requisit, amb la qual serà baremat per a ser admés o no en el curs.
 • Les llistes provisionals d’admesos, exclosos i en llista d’espera es publicaran el 27 de juliol de 2021 en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
 • El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 27 al 30 de juliol mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es .
 • El 3 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
 • El període de reclamacions a les llistes definitives serà del 3 al 6 de setembre, mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació cursos especialització”.
 • Els centres educatius publicaran en el tauler d’anuncis respectiu les llistes definitives el 10 de setembre.
 • ->Llistes i instruccions de matrícula<-
 • El centre educatiu podrà requerir a les persones admeses la documentació compulsada. En cas que després d’examinar la documentació s’excloga alguna persona interessada per no complir algun dels requisits d’accés o modificació de l’ordre en les llistes, el centre educatiu procedirà a reordenar les llistes i, si fora el cas, a contactar les persones en llista d’espera.
 • Matrícula: Es farà entre el 13 i el 17 de setembre en els centres educatius en els quals l’alumnat haja sigut admés, seguint el model de l’annex III de la present resolució.

Informació del curs d’Especialització

Intel·ligència Artificial i Big Data

 • Modalitat: Presencial
 • Torn: Vesprada
 • Duració: 600h (30 setmanes)
 • Mòduls:
  • Models d’Intel·ligència Artificial.
  • Sistemes d’aprenentatge automàtic.
  • Programació d’Intel·ligència Artificial.
  • Sistemes de Big Data.
  • Big Data aplicat.
 • Requisit d’accés. Has de posseir un dels següents títols:
  • Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
  • Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web
  • Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics
  • Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
  • Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
 • Més informació: https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones/ce-inteligencia-artificial-bigdata.html