Admissió ESO/Batxiller 2021-2022

Llistes definitives

Llistes d’admesos en ESO i Batxiller + Instruccions de Matrícula

Del 3 al 14 de juny.

Sol·licita la teua plaça per al pròxim curs 2021 – 22

 • La sol·licitud de plaça s’ha de realitzar per via telemàtica en tots els casos.

 • Fins al moment de la matrícula, només hauran de presentar documentació addicional, determinades persones que hagen de presentar el requisit acadèmic (veure més endavant l’apartat “Requisit Acadèmic.- Presentació”).

 • Tots els alumnes admesos en les llistes definitives, hauran de formalitzar la matrícula el dia i hora establits en el calendari de matrícula del centre, que s’anunciarà en el tauler d’anuncis del mateix juntament amb les llistes definitives d’admesos, i també en aquesta mateixa web quan es publiquen aquestes llistes. L’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada

 • Calendari d’admissió

 • Normativa d’admissió en ESO i Batxillerat

Qui ha de participar en el procés d’admissió?

 • Alumnat escolaritzat en el present curs 2020-21 que vulga canviar de centre.

 • Alumnat escolaritzat en el present curs 2020/21 en 4t d’ESO en qualsevol centre, i que vulga matricular-se en un Batxillerat.

 • Alumnat sense escolaritzar que vulga accedir a ESO o Batxillerat

Requisit acadèmic.- Presentació

Per a participar en el procés d’admissió, és IMPRESCINDIBLE acreditar estar en possessió del requisit acadèmic.

Termini de presentació:

Fins al 7 de juliol.

Documentació a entregar: 

 • Fotocòpia o escaneig de la sol·licitud d’admissió, i
 • Fotocòpia o escaneig del certificat acreditatiu del requisit acadèmic (Si la sol·licitud de plaça és per a 1r de Batxillerat, Annex XVII de l’Ordre 7/2016 de 19 d’Abril sobre requisit acadèmic d’accés al Batxillerat amb indicació de la nota mitjana de l’ESO).

Posteriorment, si és admés, se sol·licitarà l’original per a la matrícula.

QUI HA DE PRESENTAR-HO:

 • Alumnat no matriculat durant el curs 2020-2021 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
 • Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
 • Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2020-2021 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en quart de l’ESO.

Manera de presentació:

(Dues possibilitats):

 

– Per correu electrònic, indicant en l’assumpte: “Curs per al qual sol·licita plaça i nom i cognoms de l’alumne/a”, i dirigit a oficinaesoybachillerato@iesabastos.org O bé

– Presencial, en la secretaria de secundària, en horari de 9.00 a 14.00 h

Criteris per a la baremació de les sol·licituds.

Clica ací per a veure document.

Accés a la telematrícula.

www.telematricula.es

Per als qui vagen a sol·licitar plaça en l’IES Abastos i no disposen de mitjans electrònics per a participar en el procés d’admissió. Hi haurà aules disponibles del 3 al 14 de juny, tots dos inclusivament de 10 a 13 hores, per a realitzar l’admissió.

Ajuda per a obtindre la clau d’admissió.

https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf