Aneu a la barra d'eines

Matrícula Curs d’Especialització IA & Big Data – Documentació a presentar 2021-2022

->Llistat definitiu d’admesos<-

En el procés de matrícula ordinària, es matricularà l’alumnat admés en IES Abastos,  en les llistes definitives del procés d’admissió, per al curs 21/22 en modalitat PRESENCIAL.

La  documentació per a formalitzar la matrícula  s’entregarà degudament emplenada en les bústies de la secretaria de cicles:

Des del dilluns 13 al divendres 17 de setembre 2021

IMPORTANT: Qui no realitze els tràmits segons el termini i forma establits es considerarà que renúncia a la seua plaça per al curs 2021/2022

Documents a aportar:

1.- IMPRÉS DE MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE).

2.- CERTIFICACIÓ ACADÈMICA ORIGINAL dels estudis que li permeten l’accés al curs que es matricula.

3.- RESGUARD DE PAGAMENT MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE)

4.- FOTOCOPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA ACTUALITZADA (EN CAS DE REDUCCIÓ)

5.- FOTOCÒPIA D EL DNI, NIE, o targeta de resident, visat d’estudis, passaport (IMPRESCINDIBLE)

6.- 3 FOTOGRAFIES GRANDÀRIA CARNET (IMPRESCINDIBLE) Escriure nom i cognom de l’alumne en el revers d’aquestes.

7.SOL·LICITUD D’ACCÉS ”WEB FAMÍLIA” (IMPRESCINDIBLE)

8.- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

9.- FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O TARGETA SIP O ASSEGURADORA (IMPRESCINDIBLE)

10.- DECLARACIÓ RESPONSABLE. (IMPRESCINDIBLE) La sol·licitud de torn NO S’APLICA en aquest curs.

11. SOBRE GRANDÀRIA FOLI. (IMPRESCINDIBLE)

En el sobre introduir tota la documentació. En la cara del sobre escriure:

  • Cicle: en el qual es matricula per al curs 2021/22
  • Alumne/a: Nom i Cognoms

Jornada d’acollida – Cicles Semipresencials Informàtica

DILLUNS 13 DE SETEMBRE 2021

La jornada d’acollida serà en línia. Es realitzarà una sessió per videoconferència al matí que es repetirà a la vesprada per a afavorir l’assistència dels estudiants.

Durant aquestes sessions es tractaran els aspectes més importants de l’organització d’aquests cursos i en finalitzar hi haurà un torn obert de preguntes.

Enllaç a la sessió de les 11.00:

NOVA ADREÇA DE CONNEXIÓ –> https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=m2c903f1f1a03d1b3563b88ee7f7460be

Enllaç a la sessió de les 19.00:

https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=maa0448f7b7dd4df4fde786b5401d7277

Més informació:

Les classes comencen el dimarts 14 de setembre, abans d’aquesta data els cursos NO estaran disponibles en aules.