Aneu a la barra d'eines

Actes d’adjudicació de vacants de modalitat PRESENCIAL

Lloc: Entrada de l’IES Abastos

Normes:
Només podran presentar-se aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
Els/Les candidats/es hauran de presentar-se amb la còpia de la sol·licitud d’admissió i el requisit acadèmic

Data i hora d’actes públics d’adjudicació:
6 setembre: 12.00: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (només queden places en el torn de vesprada)
6 setembre: 12.30: Activitats Comercials
6 setembre: 13.00: Gestió Administrativa
6 setembre: 13.30: Administració i Finances (només queden places en el torn de vesprada)

7 setembre: 9.00: Transport i Logística
7 setembre: 9.30: Comerç Internacional
7 setembre: 10.00: Gestió de Vendes i Espais Comercials
7 setembre: 11.00: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (només queden places en el torn de vesprada)
7 setembre: 11.30: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
7 setembre:12.00: Desenvolupament d’Aplicacions Web

Nota: Próximament es publicaran les dates de SEMIPRESENCIAL en cas d’haver-hi vacants