Aneu a la barra d'eines

Acte públic d’adjudicació de vacants del Curs d’Especialització d’Intel·ligència Artificial i Big Data modalitat presencial

Data i hora: dimecres 22/9/21 a les 20:15h

Lloc: Entrada de l’IES Abastos

Normes:

Ordre de selecció de candidats:

 • Només podran accedir a les places les persones de la llista d’espera i seran admeses en l’ordre que apareixen en aquesta llista, sempre que es troben en l’acte públic d’adjudicació.

Acte públic d’adjudicació de vacants de DAW, cicle formatiu modalitat presencial

Data 17/9:

9:00h – 1r curs Desenvolupament d’Aplicacions Web (únicament torn de vesprada)

Lloc: Entrada de l’IES Abastos

Normes:

Ordre de selecció de candidats:

 • Sol·licitants en el procés d’admissió de l’IES Abastos de Desenvolupament d’Aplicacions Web per quota i ordre de nota.
 • Sol·licitants de l’IES Abastos de la família d’informàtica per quota i ordre de nota.
 • Sol·licitants en el procés d’admissió en algun centre de la CV de Desenvolupament d’Aplicacions Web per quota i ordre de nota.
 • Sol·licitants en el procés d’admissió en algun centre de la CV de la família d’informàtica per quota i ordre de nota.
 • Uns altres que hagen participat en el procés d’admissió

Els candidats hauran de presentar-se amb la còpia de la sol·licitud d’admissió i el requisit acadèmic.

Jornada d’acollida – Cicles Semipresencials Comercio

DILLUNS 13 DE SETEMBRE 2021

La jornada d’acollida serà en línia. Es realitzarà una sessió per videoconferència

Es tractaran els aspectes més importants de l’organització d’aquests cursos i en finalitzar hi haurà un torn obert de preguntes.

Enllaç a la sessió de 7G 16.00h => Comercio Internacional. https://gveducacion.webex.com/meet/casany_azu

Primer de Transport i logística 18.00h=> https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?MTID=mf91056f76b6380a36c4f4c768aa9ec10

Primer de Comerç Internacional 19.00 h=>Pendent

Matrícula Curs d’Especialització IA & Big Data – Documentació a presentar 2021-2022

->Llistat definitiu d’admesos<-

En el procés de matrícula ordinària, es matricularà l’alumnat admés en IES Abastos,  en les llistes definitives del procés d’admissió, per al curs 21/22 en modalitat PRESENCIAL.

La  documentació per a formalitzar la matrícula  s’entregarà degudament emplenada en les bústies de la secretaria de cicles:

Des del dilluns 13 al divendres 17 de setembre 2021

IMPORTANT: Qui no realitze els tràmits segons el termini i forma establits es considerarà que renúncia a la seua plaça per al curs 2021/2022

Documents a aportar:

1.- IMPRÉS DE MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE).

2.- CERTIFICACIÓ ACADÈMICA ORIGINAL dels estudis que li permeten l’accés al curs que es matricula.

3.- RESGUARD DE PAGAMENT MATRÍCULA (IMPRESCINDIBLE)

4.- FOTOCOPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA ACTUALITZADA (EN CAS DE REDUCCIÓ)

5.- FOTOCÒPIA D EL DNI, NIE, o targeta de resident, visat d’estudis, passaport (IMPRESCINDIBLE)

6.- 3 FOTOGRAFIES GRANDÀRIA CARNET (IMPRESCINDIBLE) Escriure nom i cognom de l’alumne en el revers d’aquestes.

7.SOL·LICITUD D’ACCÉS ”WEB FAMÍLIA” (IMPRESCINDIBLE)

8.- AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

9.- FOTOCÒPIA DE LA SEGURETAT SOCIAL O TARGETA SIP O ASSEGURADORA (IMPRESCINDIBLE)

10.- DECLARACIÓ RESPONSABLE. (IMPRESCINDIBLE) La sol·licitud de torn NO S’APLICA en aquest curs.

11. SOBRE GRANDÀRIA FOLI. (IMPRESCINDIBLE)

En el sobre introduir tota la documentació. En la cara del sobre escriure:

 • Cicle: en el qual es matricula per al curs 2021/22
 • Alumne/a: Nom i Cognoms

Jornada d’acollida – Cicles Semipresencials Informàtica

DILLUNS 13 DE SETEMBRE 2021

La jornada d’acollida serà en línia. Es realitzarà una sessió per videoconferència al matí que es repetirà a la vesprada per a afavorir l’assistència dels estudiants.

Durant aquestes sessions es tractaran els aspectes més importants de l’organització d’aquests cursos i en finalitzar hi haurà un torn obert de preguntes.

Enllaç a la sessió de les 11.00:

NOVA ADREÇA DE CONNEXIÓ –> https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=m2c903f1f1a03d1b3563b88ee7f7460be

Enllaç a la sessió de les 19.00:

https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=maa0448f7b7dd4df4fde786b5401d7277

Més informació:

Les classes comencen el dimarts 14 de setembre, abans d’aquesta data els cursos NO estaran disponibles en aules.

Actes públics d’adjudicació de vacants de mòduls de cicles formatius modalitat semipresencial

Data 13/9:
9.00 1r curs Comerç Internacional
9.30: 2n curs Comerç Internacional
10.00: 1r curs Transport i Logística

11.00: 2n curs ASIX
11.30: 2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
12.00 1r curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web
12.30: 2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web

Lloc: Entrada de l’IES ABASTOS

Normes:
Només podran presentar-se aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
Els candidats hauran de presentar-se amb la còpia de la sol·licitud d’admissió i el requisit acadèmic
Per a matricular-se en mòduls de 2n curs hauran de complir algun d’aquests requisits:

 • Tindre més del 50% de les hores de 1r del cicle formatiu superades
 • Disposar d’experiència laboral en el sector del cicle formatiu.
 • Disposar d’un altre cicle formatiu que convalide el 1r curs d’aqueix cicle.

Actes d’adjudicació de vacants de modalitat PRESENCIAL

Lloc: Entrada de l’IES Abastos

Normes:
Només podran presentar-se aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
Els/Les candidats/es hauran de presentar-se amb la còpia de la sol·licitud d’admissió i el requisit acadèmic

Data i hora d’actes públics d’adjudicació:
6 setembre: 12.00: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (només queden places en el torn de vesprada)
6 setembre: 12.30: Activitats Comercials
6 setembre: 13.00: Gestió Administrativa
6 setembre: 13.30: Administració i Finances (només queden places en el torn de vesprada)

7 setembre: 9.00: Transport i Logística
7 setembre: 9.30: Comerç Internacional
7 setembre: 10.00: Gestió de Vendes i Espais Comercials
7 setembre: 11.00: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (només queden places en el torn de vesprada)
7 setembre: 11.30: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
7 setembre:12.00: Desenvolupament d’Aplicacions Web

Nota: Próximament es publicaran les dates de SEMIPRESENCIAL en cas d’haver-hi vacants