Aneu a la barra d'eines

Instruccions de Matrícula Alumnat FP admés en el Proces d’Admisió

Llistes d’admesos i no admesos més instruccions de matrícula

Calendari de Matrícula

Del 23 al 27 de juliol per a tot l’alumnat.

Instruccions de Matrícula

  • Les persones admeses que no formalitzen la matrícula en el període establit per a la matrícula, S’ENTENDRÀ QUE RENUNCIEN A LA SEUA PLAÇA. 
  • Aquells que formalitzen la matrícula per error i no estiguen en la llista d’admesos. No se’ls retornaran els imports de la matrícula ni la documentació d’aquesta.  La matrícula NO SERÀ EFECTIVA.
  • La matrícula, es deixarà en les bústies de la Secretaria del centre, a l’interior d’un sobre, en els dies assenyalats en el calendari, en horari d’obertura del centre.
  • La matrícula serà condicional fins que es verifique pel centre que la documentació és correcta.
  • Les llistes de grups d’alumnat matriculat es podran comprovar en el tauló del centre, a partir de la segona setmana de setembre.

Documentació a presentar