Aneu a la barra d'eines

Selecció de candidats – Oferta d’ocupació – Especialistes en Intel·ligència Artificial i Big Data

Publicació llista de candidats seleccionats (Publicat 27-07-2021)

Llista de candidats seleccionats.

Publicació llistat de candidatures (Publicat 21-07-2021)

Llista de candidatures i horari de entrevistes

Anunci

Es necessita cobrir places de professorat especialista per a la impartició del Curs d’Especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data, per al curs 2021/2022.

Els mòduls formatius a impartir, són:

  • 5071. Models d’Intel·ligència Artificial.
  • 5072. Sistemes d’aprenentatge automàtic.
  • 5073. Programes d’Intel·ligència Artificial.
  • 5074. Sistemes de Big Data.
  • 5075. Big Data aplicat.

Els continguts dels mòduls estan recollits en el Reial decret 279/2021, de 20 d’abril.

Bases de la convocatòria de l’oferta d’ocupació ací.

Els interessats hauran de presentar la documentació requerida fins al 20 de juliol de 2021, dirigida al Secretari de l’IES Abastos, a l’email: secretario@iesabastos.org

Instruccions de Matrícula Alumnat FP admés en el Proces d’Admisió

Llistes d’admesos i no admesos més instruccions de matrícula

Calendari de Matrícula

Del 23 al 27 de juliol per a tot l’alumnat.

Instruccions de Matrícula

  • Les persones admeses que no formalitzen la matrícula en el període establit per a la matrícula, S’ENTENDRÀ QUE RENUNCIEN A LA SEUA PLAÇA. 
  • Aquells que formalitzen la matrícula per error i no estiguen en la llista d’admesos. No se’ls retornaran els imports de la matrícula ni la documentació d’aquesta.  La matrícula NO SERÀ EFECTIVA.
  • La matrícula, es deixarà en les bústies de la Secretaria del centre, a l’interior d’un sobre, en els dies assenyalats en el calendari, en horari d’obertura del centre.
  • La matrícula serà condicional fins que es verifique pel centre que la documentació és correcta.
  • Les llistes de grups d’alumnat matriculat es podran comprovar en el tauló del centre, a partir de la segona setmana de setembre.

Documentació a presentar