ENQUESTA per a pares Projecte «IMMERSE»

Estimat pare, mare o tutor/a legal:
Moltes gràcies per participar en la nostra enquesta. Aquest estudi pretén conéixer quin està sent el grau d’inclusió dels xiquets migrants i refugiats en els centres educatius espanyols i europeus per a generar propostes i recomanacions que afavorisquen el benestar de tot l’alumnat. Necessitaríem que responguera com a més tard al llarg d’aquesta setmana. A continuació, li presentem unes instruccions per a respondre a l’enquesta. Si després de revisar-les li quedara qualsevol dubte o suggeriment, per favor no dubte a contactar amb l’equip investigador (Elena Rodríguez-*Ventosa i Ángela Ordóñez): erodriguezv@comillas.edu ; aordonez@comillas.edu
Si té diversos fills/as en aquest col·legi: Li arribarà aquesta informació per a cadascun d’ells, però només serà necessari que responga al qüestionari una vegada.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL QÜESTIONARI DE PARE/MARE O TUTOR LEGAL

 1. Entre en aquest enllaç:
  https://surveys.immerse-h2020.eu/landing?c=f3076&r=1e0e204d3108033616400bc424aa7
  Recomanem respondre al qüestionari en qualsevol navegador excepte Safari perquè a vegades dona algun problema. Tots els altres funcionen perfectament (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox…). És preferible si el farcida en un ordinador perquè visualment és més còmode, però també es pot respondre en Tauleta i telèfon mòbil.
 2. Veurà una primera pàgina amb informació sobre el nostre estudi. Llija aqueixa informació, emplene les seues dades i marque la casella del consentiment a la participació.
  Si té diversos fills/as en aquest centre. En la casella en la qual sol·licita el nom dels seus fills, introduïsca els seus noms i cognoms per ordre de menor a major. Després, en el qüestionari, únicament se li preguntarà informació dels 3 més xicotets.
 3. Rebrà el seu codi de participant que li donarà accés personal al qüestionari (tant a vosté com al seu fill/a, que respondrà al seu qüestionari en el Col·legi). És MOLT IMPORTANT que guarde aqueix codi copiant-lo a mà (perquè haurà d’introduir-lo en el qüestionari una mica més endavant i perquè necessitarem que li ho done al seu fill/a en finalitzar perquè puga contestar al seu qüestionari en el col·legi).
 4. En la següent pàgina seleccionarà l’idioma, el país i el seu rol (en el seu cas, pare/mare/tutor legal). Després punxe en l’enllaç a l’enquesta per a accedir al seu qüestionari.
  Si el qüestionari no apareix en l’idioma que desitja marmitó a dalt a la dreta, en el símbol , ací apareixerà un desplegable on pots seleccionar l’idioma correcte.
 5. Ací haurà d’introduir el seu codi de participant (el que va copiar en el pas 3), responga al qüestionari i, en finalitzar, marmitó en “envia les teues respostes”.
 6. Dele al seu fill/al codi de participant (el mateix que va copiar en el pas 3) perquè puga contestar també al seu qüestionari en el col·legi.

Si l’enllaç no funciona, contacteu amb Elena Rodríguez-Ventosa en el següent correu erodriguezv@comillas.edu