SUBVENCIONS A ALUMNAT D’F.P.

Termini obert del 26 d’abril al 23 de maig

Per a alumnat que estiga cursant Formació Professional en el curs 2021-2022, es convoquen 4 modalitats d’ajuda a l’alumnat per a ajudar a la seua formació:

 1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l’FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
 2. FP Dual en empreses: realitzar l’FP Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.
 3. FCT en centres de treball allunyats del centre docent: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
 4. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d’FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

Tota la informació i tràmit, en la web de Formació Professional

NOVA NORMATIVA SOBRE ÚS DE MÀSCARES

Comuniquem a tota la comunitat educativa, que a partir del dilluns 25 d’abril de 2022, la normativa en relació amb l’ús de la màscara en els centres educatius estableix que:

L’ús de les màscares deixa de ser obligatori amb caràcter general en tots els espais del centre educatiu, tant per a l’alumnat com per al professorat i personal no docent.

No obstant això, caldrà tindre en compte el següent:

 • TRANSPORT ESCOLAR: Continua sent obligatòria.
 • PERSONES POSITIVES EN COVID-19 I ELS SEUS CONTACTES ESTRETS: En els 10 dies següents a l’inici dels símptomes o al diagnòstic en els asimptomàtics, hauran de portar màscara quirúrgica.
 • PERSONES VULNERABLES (MAJORS DE 60 ANYS, IMMUNODEPRIMIDES I EMBARASSADES): Hauran d’usar màscara en aquelles situacions en què tinguen contacte prolongat amb persones a una distància menor de 1,5 m.
 • ESPAIS EN QUE NO ES PUGA MANTINDRE LA DISTÀNCIA DE 1,5 M. I LA VENTILACIÓ NO ESTIGA GARANTIDA: L’ús de la màscara és recomanable.

Per a més informació: https://ceice.gva.es/va/covid-19.

NOU PROTOCOL COVID

Amb gran plaer, comuniquem a tota la comunitat educativa, que a partir de hui, 4 d'abril, s'estableix un nou protocol enfront del Sars-Cov-2 en els centres educatius. Les principals novetats són:

 • DISTÀNCIA INTERPERSONAL: No serà necessari mantindre-la en cap dependència del centre educatiu, ni exterior ni interior.
 • ENTRADES I EIXIDES: No serà necessari que siga de manera escalonada, encara que sí que es recomana que hagen diverses portes d'accés per a evitar aglomeracions.
 • PRESENCIALITAT:
  • Les assemblees o reunions (claustre, consells escolars,…) podran realitzar-se presencialment.
  • Les famílies poden accedir al centre per a mantindre reunions de tutoria individual o grupal i, si el centre el considera, també per qualsevol altra causa. Tot això evitant aglomeracions.
 • GRUPS DE CONVIVÈNCIA: Es permet la interacció entre grups de diferents cursos.
 • MÀSCARA: Continua sent obligatòria en espais tancats.
 • MESURES EN CAS DE SÍMPTOMES COVID: No s'establirà cap mesura específica amb els casos o contactes diferents a les establides per a la població en general.

Sí que es manté la necessitat de mantindre la HIGIENE DE MANS i VENTILACIÓ d'instal·lacions.

Per a més informació: https://ceice.gva.es/va/covid-19.

BEQUES PER A ESTUDIAR (CURS 22-23)

El Ministeri d’Educació i FP ha avançat el termini de tramitació de les beques de batxillerat, graus universitaris i FP per al curs 22-23. Enguany el termini de sol·licitud és del 30 de març al 12 de maig de 2022 (fins ara era a l’agost i setembre).

Has de demanar-la encara que fins i tot no s’haja obert el termini de matrícula en els estudis que t’interessen, no sàpies el que estudiaràs o fins i tot no sàpies si estudiaràs o no. Alguns dels estudis que es bequen són:

 • Batxillerat.
 • Formació Professional (de tots els graus: básis, mitjà i superior).
 • Ensenyaments universitaris.

Més informació en: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html.

ENQUESTA per a pares Projecte «IMMERSE»

Estimat pare, mare o tutor/a legal:
Moltes gràcies per participar en la nostra enquesta. Aquest estudi pretén conéixer quin està sent el grau d’inclusió dels xiquets migrants i refugiats en els centres educatius espanyols i europeus per a generar propostes i recomanacions que afavorisquen el benestar de tot l’alumnat. Necessitaríem que responguera com a més tard al llarg d’aquesta setmana. A continuació, li presentem unes instruccions per a respondre a l’enquesta. Si després de revisar-les li quedara qualsevol dubte o suggeriment, per favor no dubte a contactar amb l’equip investigador (Elena Rodríguez-*Ventosa i Ángela Ordóñez): erodriguezv@comillas.edu ; aordonez@comillas.edu
Si té diversos fills/as en aquest col·legi: Li arribarà aquesta informació per a cadascun d’ells, però només serà necessari que responga al qüestionari una vegada.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR EL QÜESTIONARI DE PARE/MARE O TUTOR LEGAL

 1. Entre en aquest enllaç:
  https://surveys.immerse-h2020.eu/landing?c=f3076&r=1e0e204d3108033616400bc424aa7
  Recomanem respondre al qüestionari en qualsevol navegador excepte Safari perquè a vegades dona algun problema. Tots els altres funcionen perfectament (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox…). És preferible si el farcida en un ordinador perquè visualment és més còmode, però també es pot respondre en Tauleta i telèfon mòbil.
 2. Veurà una primera pàgina amb informació sobre el nostre estudi. Llija aqueixa informació, emplene les seues dades i marque la casella del consentiment a la participació.
  Si té diversos fills/as en aquest centre. En la casella en la qual sol·licita el nom dels seus fills, introduïsca els seus noms i cognoms per ordre de menor a major. Després, en el qüestionari, únicament se li preguntarà informació dels 3 més xicotets.
 3. Rebrà el seu codi de participant que li donarà accés personal al qüestionari (tant a vosté com al seu fill/a, que respondrà al seu qüestionari en el Col·legi). És MOLT IMPORTANT que guarde aqueix codi copiant-lo a mà (perquè haurà d’introduir-lo en el qüestionari una mica més endavant i perquè necessitarem que li ho done al seu fill/a en finalitzar perquè puga contestar al seu qüestionari en el col·legi).
 4. En la següent pàgina seleccionarà l’idioma, el país i el seu rol (en el seu cas, pare/mare/tutor legal). Després punxe en l’enllaç a l’enquesta per a accedir al seu qüestionari.
  Si el qüestionari no apareix en l’idioma que desitja marmitó a dalt a la dreta, en el símbol , ací apareixerà un desplegable on pots seleccionar l’idioma correcte.
 5. Ací haurà d’introduir el seu codi de participant (el que va copiar en el pas 3), responga al qüestionari i, en finalitzar, marmitó en “envia les teues respostes”.
 6. Dele al seu fill/al codi de participant (el mateix que va copiar en el pas 3) perquè puga contestar també al seu qüestionari en el col·legi.

Si l’enllaç no funciona, contacteu amb Elena Rodríguez-Ventosa en el següent correu erodriguezv@comillas.edu