Sol·licitud de certificats

Per a sol·licitar un certificat d’estudis o d’un altre tipus, han d’enviar un correu electrònic a la secretaria del centre:

                                                    03008630.secret@gva.es

adjuntant una còpia del seu DNI/NIE/PASSAPORT, un telèfon de contacte i, en el seu cas, el pagament de les taxes.