Xarxa interna del centre

La xarxa de telecomunicacions és una instal·lació important que forma part de la infraestructura del centre com podria ser la xarxa elèctrica o la de lampisteria.

Hui dia no hi ha cap centre que no necessite que els seus ordinadors estiguen connectats en una xarxa de centre per diversos motius;

  • l’accés a serveis interns de la xarxa de centre
  • l’accés a serveis d’autenticació, carpetes i impressores compartides, catàleg de la biblioteca de centre
  • l’accés a serveis generals d’Internet, com el correu electrònic, la navegació per llocs web, etc.
  • l’accés a serveis de la xarxa corporativa, com el filtratge de continguts, algunes plataformes corporatives, etc.

Tenint en compte l’antiguitat d’alguns edificis on es troben els centres educatius, la xarxa cablejada no és una infraestructura que haja sigut tinguda en compte en la construcció dels centres públics des dels seus inicis. Per aquest motiu hi ha una diversitat molt gran quant a tipologies de xarxes i quant a l’estat de manteniment en el qual es troben. Des de 2011 existeix una instrucció tècnica que regula com ha de ser el cablejat dels centres nous, la Instrucció Tècnica – No 1/2011.

L’augment de dispositius i la seua diversitat, fan cada vegada més necessari disposar d’una xarxa interna estructural en condicions òptimes de funcionament i sembla que també es fa cada vegada més necessària la disponibilitat d’una xarxa sense fil.

És per tot això que des de l’administració s’ha decidit dur a terme el projecte d’Acord Marc de Cablejat (AMC) que pretén donar cobertura a les necessitats d’infraestructures de xarxa en els centres educatius, amb la finalitat de:

  • Instal·lar nous punts de connexió en la xarxa de dades.
  • Realitzar els cablejats horitzontals, verticals i de campus que siguen necessaris per a interconnectar els diferents armaris de xarxa.
  • Realitzar reparacions dels punts de xarxa trencats.
  • Realitzar labors de reorganització i neteja del cablejat en els racks existents.
  • Certificar, identificar o reetiquetar el cablejat ja existent.
  • Subministrar i instal·lar els elements necessaris per a realitzar els cablejats, racks, canalons, cables, falques…

Aquestes actuacions han començat ja a realitzar-se en els centres i aniran adequant les instal·lacions en aquells edificis que ho necessiten.

Vegem aspectes de les tipologies de xarxa.