Web Família 2.0

Què és Web Família 2.0?

 

Web Família 2.0 és el portal des del qual les famílies o els tutors legals podran veure les notes dels seus fills, filles o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d'avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per aquesta via de comunicació.

Des de Web Família 2.0 les famílies o els tutors legals també podran comunicar-se amb el professorat que imparteix les classes als seus fills, filles o tutelats

Hi ha famílies que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb el professorat dels seus fills/as. Per a elles, aquesta web suposa una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.