Servidor de fax

Amb aquest sistema els centres ja no disposen d’un aparell de FAX com els d’abans sinó que el servei es gestiona a través d’un compte de correu electrònic. S’associa el compte de correu electrònic al número de fax del centre i s’integren tots dos serveis. Els faxos s’envien i reben com un correu electrònic a través d’un gestor de correu electrònic. El … Llegir més…

Dispositius (VoIP)

A continuació, enumerem els dispositius que se solen utilitzar en els centres amb telefonia IP. Depenent de les característiques del centre pot haver-hi més quantitat d’uns o d’uns altres. Telèfon IP: És molt similar a un telèfon convencional, però es connecta a una línia de dades en lloc d’una línia de veu, a més, el mateix telèfon IP disposa d’una roseta de … Llegir més…

Gestió d’incidències o consultes de Telefonia IP

Totes les consultes o incidències de telefonia IP es realitzaran a través de gvaSAI. És necessari que la persona que faça la consulta o informe sobre una incidència tinga el perfil que li habilita per a realitzar aquest tràmit. Exemples de possibles tràmits: Petició perfil Assessorament per a l’ampliació i reestructuració Tots Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docent coordinador TIC/ED … Llegir més…

La telefonia IP en els centres educatius

Actualment, els centres disposen de telefonia IP integrada en la xarxa Ibercom de la GVA facilitant un millor servei telefònic i un estalvi econòmic a l’administració pública.  Només queden algunes línies RTB (línies de coure). A causa de l’apagat de centraletes de coure per part del proveïdor hi ha un projecte en marxa per a migrar aquestes línies de coure i donar-les … Llegir més…