Índex Tema 3

1. Correu electrònic 1.1. Correu corporatiu per als docents 1.2. Correu i bústies del centre 1.3. Normativa 2. ITACA 3. OVICE 4. OVIDOC

Índex Tema 5

1.  Salt 2. Portals 2.1. Portals de Conselleria 2.2. Webex 3. Lliurex 3.1. Visió general 3.2. Sabors 3.3. Què pot fer per mi? 4. Aules 4.1. Què és? 4.2. Funcionalitats 4.3. Formació 4.4. Més informació 5. PortalEdu 5.1. Funcionalitats 5.2. Formació 5.3. Sol·licitud 5.4. Més informació

Índex Tema 1

1. La coordinació TIC en GVA2. La coordinació TIC als centres2.1. Normativa2.2. Designació3. Funcions3.1. Dinamització3.2. Assessorament3.3. Gestió dnventari: gvaSAI3.4. Gestió d’incidències: gvaSAI4. Canals de comunicació

Índex Tema 2

1. Centre Digital Col·laboratu 2. Digitalització i Competències Digitals del SE 2.1. Digitalització de l’Ecosistema Educatiu. 2.2. Competència Digital Educativa 3. Canales digitals de difusió de la SDGIEI 

Índex Tema 4

1. La telefonia IP en els centres educatius1.1. Dispositius (VoIP)1.2. Incidències o consultes de Telefonia IP 1.3. Més informació 2. Accés en Internet3. Xarxa interna del centre3.1. Xarxa cablejada3.2. WIFI4. Equipament4.1. L’EQUIP DE TREBALL4.2. EQUIPAMENT TIC4.3. Imatges de restauració4.4. Números de sèrie dispositius4.5. MATE. Model d’Atenció per tipus d’equip.4.6. Aplicació Préstecs TIC4.7. MDM5. Delegatic5.1. Delegatic Maquinari5.2. Delegatic Programari