Instruccions Vulnerabilitat Log4j (29-12-2021)

Amb data 10/12/2021, es va publicar una vulnerabilitat que afecta les versions d’Apache Log4 des de 2.0 fins a 2.15. Aquesta llibreria és present en la quasi totalitat dels desenvolupaments basats en Java, tant comercials com a mida. Posteriorment, es van donar a conèixer quatre noves vulnerabilitats que tampoc eren corregides per la versió 2.16 publicada. ACCIONS CENTRE DOCENT  i evitar aquestes … Llegir més…