Gestió d’incidències o consultes de Telefonia IP

Totes les consultes o incidències de telefonia IP es realitzaran a través de gvaSAI. És necessari que la persona que faça la consulta o informe sobre una incidència tinga el perfil que li habilita per a realitzar aquest tràmit. Exemples de possibles tràmits: Petició perfil Assessorament per a l’ampliació i reestructuració Tots Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docent coordinador TIC/ED … Llegir més…

Correu corporatiu per al centre i bústies del centre

Els centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una Identitat Digital de centre Codcen@edu.gva.es amb llicència completa d’ús d’aplicacions Office 365 i que és el compte principal de correu del centre. La direcció del centre pot consultar la contrasenya i totes les dades necessàries per a recuperar la contrasenya d’aquest compte a través de l’escriptori d’Itaca3 > mòdul … Llegir més…