Substitució Pila PC

1. Introducció

El present document arreplega el procediment que ha de seguir  l’usuari que necessite substituir la pila de la placa base d’un equip de taula.

Tots els PC i portàtils compten en la placa base amb una pila de liti de 3 volts que serveix per a alimentar la memòria de la configuració (també anomenada CMOS) el rellotge que marca l’hora i la data del processador.

2. Abast

Tots els equips del col·lectiu de Centres Docents que necessiten canviar la pila de la placa base dels seus ordinadors.

3. Procediment

3.1. Quan cal substituir la pila de la placa base

Qualsevol dels següents motius indica que és necessari substituir la pila:

 • Quan el PC mostra el següent missatge d’error:

 • Quan el PC està perdent la configuració de data i hora, o si mostra un missatge “CMOS Read Error”, “CMOS Checksum Error” o “CMOS Battery Failure”.
 • Quan la BIOS té una data molt antiga predefinida.

3.2. Piles de botó per a PC

 • Els ordinadors solen gastar les piles de botó CR2032, una de les piles de liti més utilitzades. No obstant això, hi ha equips que poden usar altres models de piles.
 • Tenen una vida útil de 3 a 5 anys. Són barates i es poden adquirir en grans magatzems, ferreteries, supermercats, botigues de proximitat, etc.

3.3. Obtenció de la informació d’una pila

 • Generalment, la majoria dels fabricants no enumeren el tipus i model exacte de la pila que instal·len.
 • Per això, és recomanable, després de localitzar la pila, anotar-ne el model.

3.4. Funció de la pila en una placa base

La pila de la placa base és responsable de subministrar energia de suport al Real Time Clock (RTC) que emmagatzema els ajustos de data, hora i maquinari, com ara el tipus d’unitat, els paràmetres del disc dur, la memòria, la configuració de la memòria cau i altres ajustos de la BIOS.

Subministra energia fins i tot quan l’equip NO està connectat a la xarxa elèctrica.

3.5. Localització de la pila en la placa base

 • Per a localitzar una pila en la placa base, s’obri la carcassa de l’ordinador.
 • Es verifica que siga accessible i que es puga llevar.
 • La majoria dels ordinadors utilitzen una pila tipus moneda CR2032.

 • Si no es pot localitzar la pila en la placa base, consulteu la documentació específica de la placa base o de l’ordinador, o poseu-vos en contacte amb el fabricant de l’equip per a obtindre ajuda addicional.
 • En alguns equips és possible que es necessite desconnectar els cables, llevar les unitats o extraure altres components per a tindre accés complet a la pila.

3.6. Extracció de la pila de l´ordinador

Si l’ordinador està usant una pila tipus moneda, per a llevar-la:

 •  S’ha d’agafar la pila per la vora, s’estira cap amunt i s’extrau del sòcol que la subjecta en el seu lloc.
 • Algunes plaques base tenen un clip que subjecta la bateria. Si la placa base del vostre ordinador té aquest clip, és possible que necessiteu usar una mà per a moure el clip cap amunt i l’altra per a extraure’n la pila.

Si l’ordinador no té una pila de tipus moneda, caldrà consultar la documentació específica de l’equip o posar-se en contacte amb el fabricant per a obtindre’n més informació.

3.7. Instal·lació d’una pila nova

Després de retirar l’antiga pila, cal posar-ne la nova en la placa base.

3.8. Introducció dels valors CMOS

Una vegada substituïda la pila, és necessari encendre l’ordinador i reiniciar els valors CMOS als predeterminats. Per a això cal accedir a la BIOS.

 1. En la pantalla de presentació de l’equip (abans que s’inicie el sistema operatiu) s’ha de prémer la tecla que corresponga (dependrà del tipus d’equip) per a accedir a la BIOS. Depenent del fabricant, la tecla que s’ha de prémer (ESC, F2, F10, etc.) es mostrarà durant el procés  d’inicialització.
 2. Una vegada s’ha accedit a la BIOS, es restauren els valors CMOS.
 3. Cal assegurar-se de guardar els ajustos abans d’eixir de la BIOS. La combinació de tecles per a realitzar aquesta acció dependrà del model de la placa base. Com a exemple, en alguns models s’ha de pressionar ESC en el teclat i seleccionar Save and exit (Guarda i Ix).
 4. En l’eixir de la pantalla de BIOS cal deixar que el sistema es reinicie per a restaurar els ajustos de BIOS.

3.9. Exemples de piles en PC

 • Ordinador dual: HP COMPAQ PRO-705 G1 SFF

 • Ordinador dual: APD ALDA PRO B85M

 • Extracció de la pila usada

 • Instal·lació de la pila nova

4. Bibliografia

Tutorial: Com canviar la pila de la placa base pas a pas.

Autor: Miguel Ángel Navas

Data: 7, abril 2018

Enlaç: https://www.profesionalreview.com/2018/04/07/como-cambiar-pila-placa-base/