Préstecs de Dispositius TIC a l’Alumnat (gener 22)

Des del 22 de desembre, ja estan inventariats en la nova eina gvaSAI les 15.000 tauletes i 35.000 portàtils que han arribat als Centres Educatius dins del Pla Educa en Digital, i són prestables des de l’eina de gestió de préstecs disponible dins del mòdul de Gestió Econòmica d’ITACA3 des del 13 de gener.

A més, s’han afegit a aquesta aplicació de préstecs, els dispositius del Pla Mulan (tauletes TAK2, TAK3, TAK4 i TAK5).

Com que els dispositius del Pla Educa en Digital de red.es (ordinadors portàtils PRL2 i PRL3, tauletes TAL1) disposen de connectivitat de dades, s’han de prioritzar aquests a l’hora de fer un préstec.

Les dades estan activades des del dia 1 de desembre, i per un període de 6 mesos. Aquests dispositius poden prestar-se juntament amb les targetes de dades (STL1) i, en el cas dels ordinadors portàtils, els dispositius *MiFi (MIL1).

L’aplicació de préstecs de *Itaca3 confereix la facilitat de gestionar tots aquests components del préstec.

En el següent enllaç disposa d’informació detallada sobre l’ús de l’aplicació de préstecs:

https://portal.edu.gva.es/gvait3du/va/aplicacion-prestamos-tic-va/