L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria.

Actualment l’únic tràmit que hi ha actiu en OVICE per a demanar equipament TIC és el relatiu a Educació Especial: Sol·licitud de productes de suport per a l’alumnat amb necessitats educatives especials (Sol·licitud de NESE).  Destacar que les assignacions d’equipament de NEE són nominatives. Encara que l’equip s’envia per a ús exclusiu d’un/a alumne/a en  concret, la gestió correspon al centre.

Entre els tràmits que es poden realitzar a través d’OVICE es troben les MESURES D’EMERGÈNCIA: