Obtenció del número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria

El número de sèrie d’un dispositiu (a vegades, també es fa referència com a S/N, NS, Serial Number o Serial No.) és una dada important a l’hora de reportar una incidència sobre l’equip i, a vegades, difícil de localitzar. Hi ha quatre maneres de conéixer el número de sèrie d’un equip dotat per Conselleria:

  • Mirant la pròpia etiqueta del fabricant
  • Consultant el codi QR de la serigrafia
  • Executant una ordre en la consola o terminal.
  • A través de la BIOS

IMPORTANT
En el cas de tractar-se de monitors, projectors, commutadors (switchs) o impressores, només seran aplicables els dos primers procediments.

A continuació indiquem quatre procediments, des del més senzill al més complex, per a obtindre el número de sèrie d’un ordinador dotat per Conselleria:

A) En la pròpia etiqueta del fabricador, que apareix en l’equip.

Alguns clients lleugers tenen una pestanya oculta en un lateral

B) En el codi QR Serigrafiado.

Si l’equip és del 2014 o posterior, han de portar el codi QR serigrafiado i a partir d’ell podeu veure el número de sèrie. Llegint el codi QR, per exemple amb la càmera de fotos d’un mòbil, se’ns mostra un enllaç (url) semblant als següents:

  • Cas 1: http://inventaritic.edu.gva.es/equips?ca=orj2&ns=1720403775

On ca fa referència al “codi de l’article” i ns al “número de sèrie” de l’equip. L’ordre de ca i ns pot variar, però el seu significat és el mateix sempre. El número de sèrie de l’equip pot extraure’s directament de la URL i, en aquest cas, seria el 1720403775.

  • Cas 2: http://inventaritic.edu.gva.es/equips?refint=17225402290&ca=CLH1

On refint remet a una referència interna i ca fa referència al codi de l’article. L’ordre de refint i ca pot variar, però el seu significat és el mateix sempre. Si accedim a la URL, ens remet a la web http://inventaritic.edu.gva.es i en ella se’ns mostraran les dades referides a l’equip.

NS: Número de sèrie

En aquesta web no apareixen tots els models dels equips enviats per Conselleria, ja siga perquè siguen molt antics (comprats abans de 2014) o perquè s’hagen comprat en l’últim curs i encara no s’ha pogut actualitzar el contingut

C) Obrint un terminal o una consola (Fa falta que l’ordinador funcione).

Si l’ordinador funciona, es pot executar la següent ordre en un terminal:

  • Lliurex“sue dmidecode -t chassis”
  • Microsoft Windows es pot executar una ordre: “wmic bios get serialnumber” , cal obrir prèviament una consola amb l’ordre “cmd”

D) A través de la BIOS de l’ordinador (Fa falta que l’ordinador es puga arrancar).

Els ordinadors dotats per la Conselleria tenen emmagatzemat en la seua BIOS el número de sèrie de l’equip. A la BIOS s’accedeix prement una tecla concreta en funció del fabricador, durant l’arrancada del sistema. Són habituals les tecles Supr, Esc o Tecles de Funció (F1, F2, …, F12).

Com hem comentat, en el cas de monitors, projectors, commutadors (switchs) o impressores, només seran aplicables els dos primers procediments. Adjuntem la imatge d’un monitor i un commutador.