Mòdul Docent

El Mòdul Docent permet fer en línia tasques pròpies del professorat com per exemple gestionar faltes d’assistència o qualificacions de manera sincronitzada amb ITACA i amb WebFamilia.

Permet treballar en línia utilitzant, no sols l’ordinador, sinó altres dispositius com a telèfons mòbils o tauletes, sempre que es dispose de connexió a internet.

No es tracta d’una aplicació que es puga descarregar sinó d’una web.

La direcció per a accedir és CEICD – Acceso (gva.es)