Modificació de la Capçalera CSS en PortalEdu no és possible

L’opció de modificar les funcionalitats de les CSS no estan habilitades en aquest moment en PortalEdu.

Les plantilles que PortalEdu aplica als centres educatius segueixen les indicacions de la identitat corporativa de la Generalitat Valenciana.

Aquestes indicacions són d’obligat compliment per a qualsevol portal, acció o organisme dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Així, qualsevol alteració que un portal corporatiu desitge realitzar, hauria de ser aprovada per la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional de la Presidència de la Generalitat ja que una de les seues funcions és “control previ i autorització de projectes de manuals d’identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d’identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat”.